АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА ВНАСЛІДОК ЙОГО ВТРАТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. В. Брюхно Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193616

Ключові слова:

припинення громадянства України, підстави припинення громадянства, втрата громадянства, національне законодавство у сфері громадянства, адміністративно-правовий порядок припинення громадянства

Анотація

Статтю присвячено дослідженню адміністративно-правового порядку та одній із підстав припинення громадянства України (внаслідок втрати). Здійснено аналіз сучасного стану національного законодавства, що регулює сферу громадянства в Україні, зокрема питання його припинення. Запропоновано пропозиції вдосконалення законодавства України в адміністративно-правовому аспекті шляхом наближення його до міжнародних стандартів та норм.

Біографія автора

О. В. Брюхно, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри господарського та адміністративного права

Посилання

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р./ Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1948 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 20.08.2018).

Європейська конвенція про громадянство від 06.11.1997 р. No ETS N 166 / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1997. No 166 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/994_004 (дата звернення: 20.08.2018).

Конвенція про скорочення без громадянства від 30.08.1961 р./ Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1961. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_240(дата звернення: 23.08.2018).

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. No 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80(дата звернення: 20.08.2018).

Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. No 2235-ІІІ / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2235-14(дата звернення: 20.08.2018).

Про громадянство України: Закон України від 08.10.1991 р. No 1636-XII/ Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1636-12 (дата звернення: 20.08.2018).

Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»: Указ президента України від 27.03.2001р. No 215/2001// Президент України. Офіційний вісник Президента України. 2006. No 215 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/215/2001(дата звернення: 20.08.2018).

Про порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень: Указ Президента України від 27.06.2006 p. Відомості Верховної Ради України. 2006. No 588 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/215/2001 (дата звернення: 20.08.2018).

Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо реалізації права змінити громадянство: Проект Закону від 13.03. 2017 р. No 6175 // 6 сесія VIII скликання Верховної Ради України. 2017. No 6175. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61320 (дата звернення: 20.08.2018).

Ладигін С. Причини поширення випадків подвійного громадянства. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи URL:http://www.khpg.org/index.php?id=1234795066 (дата звернення: 21.08.2018).

Бедрій Р.Б. Громадянство України: конституційно-правові основи / Р.Б.Бедрій// автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Р.Б. Бедрій. Київ: 2005. 16 URL:http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2009/BEDRIY_2006.pdf с. (дата звернення: 21.08.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Право