ОБҐРУНТУВАННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У ЛІБЕРАЛЬНІЙ, РЕСПУБЛІКАНСЬКІЙ ТА ДИСКУРСИВНІЙ ТРАДИЦІЯХ

Автор(и)

  • Л. І. Яковлева Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193615

Ключові слова:

публічна влада, легітимність публічної влади, лібералізм, республіканська традиція, дискурсивний підхід, комунікація

Анотація

У статті досліджується проблема легітимності публічної влади. Визначено особливості розуміння феномена публічності, публічного простору у ліберальній, республіканській та дискурсивній традиціях. Увагу зосереджено на підходах Ф. Гаєка, Дж. Ролза (ліберальна традиція), Г. Арендт (республіканська традиція), Ю. Габермаса (дискурсивна традиція). Відзначено специфіку обґрунтування легітимності публічної влади у кожній із цих традицій.

Біографія автора

Л. І. Яковлева, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри регіональної політики та публічного адміністрування

Посилання

Арендт Г. Становище людини. Львів: Центр гуманітарних досліджень ЛДУ ім. І. Франка, 1999. 254 с.

Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох. Київ: Факт, 2007. 720 с.

Бодрунова С. Концепции публичной сферы и медиакратическая теория: поиск точек соприкосновения. Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. No 1. С. 110–132.

Вахштайн В., Вайзер Т. Сообщества и коммуникация: трансформация социальных механизмов формирования солидарности. Москва, 2016. 86 с.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство. Львів: Літопис, 2000. 318 с.

Габермас Ю. Три нормативні моделі демократії // Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. Київ: Смолоскип, 2005. С. 364–371

Габермас Ю. Залучення іншого. Студії з політичної теорії. Львів: Астролябія, 2006. 416 с.

Гаєк Ф. Принципи ліберального соціального порядку // Лібералізм:Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ: Смолоскип, 2002. С. 19–32.

Данте. Божественна комедія. Харків: Фоліо, 2001. 608 с. URL: http://www.ae-lib.org.ua/texts/dante__divina_comedia__ua.htm#2-16

Зекрист Р. Концепция власти Мишеля Фуко. Известия Уральсткого федерального университета. Серия 3. Общественные науки. Екатеринбург, 2012. Том 103. No 2. С. 40–43. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/20938/1/iuro-2012-103-04.pdf

Канетті Е. Маса і влада. Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 2001. 416 с.

Кант И. «Ответ на вопрос «Что такое Просвещение?». Государство. Общество. Управление. Москва: Альпина Паблишер, 2013. С. 501–509.

Кобець Р. Публічне, приватне в політичному дискурсі сучасної України. Національна ідентичність і громадянське суспільство. Київ: Дух і Літера. 2015. С. 354.

Рікер П. Навколо політики. Київ: «Д.Л.», 1995. 334 с.

Ролз Дж. Справедливість як чесність // Лібералізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ: Смолоскип, 2002. С. 779–801.

Фуко М. Интеллектуал и власть: Избранны политически статьи, выступления и интервью. Москва: Праксис, 2002. 384 с.

Хархордин О. Что такое республиканская традиция?: Стенограмма лекции. URL: http://polit.ru/article/2007/12/27/respublica/

Шекспір В. Твори в шести томах: Том 5. / переклад з англійської, за участю Віктора Гуменюка. Київ: Дніпро, 1986. С. 344-415. URL: http://ae-lib.org.ua/texts/shakespeare__macbeth__ua.htm.

Ackerman B. Social Justice in the Liberal State. New Haven: Yale Univ. Press, 1980. 392 с.

Benhabib S. Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition and Jürgen Habermas //Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics. Cambridge, England, 1992. Р. 89–120.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Політологія