УДК 323.2(437.6) ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В СУЧАСНІЙ СЛОВАЧЧИНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

  • А. Ю. Ключкович ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193568

Ключові слова:

Словацька Республіка, громадянське суспільство, неурядові організації, громадянська участь, демократизація

Анотація

У статті висвітлено інституційно-правові, організаційні, фінансові умови функціонування громадянського суспільства в Словацькій Республіці. Основна увага зосереджена на особливостях діяльності неурядових організацій. Виокремлено проблемні аспекти функціонування громадянського суспільства в сучасній Словаччині. Наголошено на негативних тенденціях суспільного розвитку в Словаччині, які вимагають уваги держави та громадянського суспільства.

Біографія автора

А. Ю. Ключкович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології і державного управління

Посилання

Зеленько Г. Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи та України): автореф. дис... д-ра політ. наук. Київ, 2007. 32 с.

Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні: монографія. Львів, 2002. 275 с.

Bútora M., Bútorová Z., Strečanský B. Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku. Trendy a perspektívy. Bratislava, 2012. 78 s.

Goliaš P., Hajko J., Piško M. Demokraciu na Slovensku ohrozuje populizmus a korupcia. Správa o stave a vývoji demokracie na Slovensku. INEKO, 2017. 229 s.

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Strategické zámery rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2020 a Akčný plán na roky 2012–2013. URL: https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/koncepcia_rozvoja_os/Koncepcia-rozvoja-OS_2020 (Last accessed: 10.07.2018).

Marušiak J. Obcianska spolocnost na Slovensku pred a po roku 1989. Ужгородські словацькі наукові читання: історія, культура, політика, право. Науковий збірник. Ужгород, 2014. C. 60–76.

Občianska spoločnosť na Slovensku Krízy, križovatky, výzvy / G. Mesežnikov, B. Strečanský (ed.). Bratislava, 2017. 110 s.

Občianstvo, participácia a deliberizácia na Slovensku: teória a realita. Bratislava, 2010. 610 s.

The 11 richest countries where people have the least trust in their politicians. URL:http://www.businessinsider.com. (Last accessed: 10.07.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Політологія