ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРІОДИЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІДЕЙ ДЕМОКРАТІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТ. – 2018 Р.)

Автор(и)

  • А. В. Євсюкова Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193567

Ключові слова:

періодизація, основні періоди, громадянська освіта, громадянин, демократія

Анотація

У статті визначено проблематику періодизації громадянської освіти в контексті розвитку ідей демократії, зокрема виокремлено шість періодів: кристалізація ідей демократії (друга половина XIX ст.); утвердження демократичних ідей (початок XX ст.); первинні дослідження з громадянської освіти в країнах усталеної демократії (друга половина XX ст.); зміна ролі громадянської освіти зі встановленням демократії в країнах Центральної та Східної Європи (кінець XX ст.); громадянська освіта в контексті глобального громадянства (початок XXI ст.); громадянська освіта в умовах діджиталізації та пошук нових інструментів її впровадження (2010–2018 рр.). Виокремлено особливості, тенденції та характерні риси кожного з указаних періодів.

Біографія автора

А. В. Євсюкова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри політології

Посилання

Василенко О. Становлення і розвиток громадянської освіти в європейських країнах. 2014. URL: http://lib.iitta.gov.ua.pdf (дата звернення: 28.08.2018).

Дьюи Дж. Демократия и образование. Москва: Педагогика-пресс. 2000. С. 384.

Іванов М. Політична освіта і політична індоктринація в ХХ сторіччі. URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/monograf/12/4.pdf (дата звернення: 28.08.2018).

Клепко С. Громадянська освіта: необхідні утопії. Наукові записки: Сер.: Політичні науки. Т. 20. 2002. С. 61–65.

Мілль Дж. С. Роздуми про представницьке врядування. URL: http://litopys.org.ua/mill/mill06.htm (дата звернення 28.08.2018).

Осаульчик О. Виховання «відповідального громадянина» в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою компетенцією. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер : Педагогіка. 2015. No 1. С. 51–55. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2015_1_9 (дата звернення: 28.08.2018).

Сенько В. Громадянська освіта як чинник становлення демократичної політичної системи: дис. ... кандидата політ. наук: спеціальність 23.00.02. «Політичні інститути та процеси». Київ. 2012. C. 179.

Сенько В. Розвиток громадянської освіти в контексті виникнення феномену транснаціонального громадянства. Політичний менеджмент. 2011. No 4. С. 112–118.

Согомонов А. Гражданское образование в контекстах мировой истории. Общая тетрадь: Вестник московской школы гражданского просвещения. 2015. No 68 (2-3). URL: http://otetrad.ru/article-1293. html (дата обращения: 28.08.2018).

Согомонов А. Гражданское образование в контекстах мировой истории (индустриальная метрополия и рождение либеральной модели гражданского образования). Общая тетрадь: Вестник московской школы гражданского просвещения. 2016. No 70 (1–2). URL: http://otetrad.ru/article-1639. html (дата обращения: 28.08.2018).

Соннова М. Зарубіжний та вітчизняний досвід громадянського виховання. Вісник Львівського уні- верситету: Сер.: Педагогічна. 2006. No 21 (1). Львів. С. 123–130.

Тесленко В. Громадянська освіта в історичному вимірі: проблеми становлення та розвитку. Освіта та педагогічна наука. 2013. No 3. С. 65−71.

Топалова C., Українець О. Громадянин для демократичної держави: стратегія виховання. 2017. URL:http://hvylya.net/analytics/society/gromadyanin-dlya-demokratichnoyi-derzhavi-strategiya-vihovannya.html (дата звернення: 28.08.2018).

Фоменко С. Об одной дискуссии в британском обществе 1930- начала 1940-х гг. Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2015. No 4 (8). С. 18–28.

Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини. Рекомендація CM/Rec (2010) 7 ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 11 травня 2010 р. на пропозицію Керівного комітету з освіти (CDED). URL: https://rm.coe.int/16806b93be (дата звернення: 28.08.2018).

Act of engagement of the sub programme “Digital Citizenship Education”. URL: https://rm.coe.int/act- of-engagement-digital-citizenship-education/1680791gf3 (date of address: 28.08.2018).

Act of engagement of the sub programme “Inclusive approaches in Education”. URL: https://rm.coe.int/act-of-engagement-education-policy-sub-programme-inclusive-societies/1680791fb2 (date of address:28.08.2018).

Act of engagement of the sub programme “Integrity in Education”. URL: https://rm.coe.int/act-of-engagement-integrity-in-education/16807927d7 (date of address: 28.08.2018).

Kahne Joseph, Ullman Jacqueline. Digital Opportunities for Civic Education. Prepared for the American Enterprise Institute Conference, “Civics 2.0: Citizenship Education for a New Generation”. 2011. No 4. P. 25.

Ribble М. Nine Themes of Digital Citizenship. URL: http://www.digitalcitizenship.net/nine-elements. html (date of address: 28.08.2018).

The official website of ECCE European Centre for Community Education. URL: http://www.ecce-net.eu/ (date of address: 28.08.2018).

The official website of European Federation of Education Employers. URL: http://educationemployers.eu/ (date of address: 28.08.2018).

The official website of European Trade Union Committee for Education. URL: https://csee-etuce.org/(date of address: 28.08.2018).

The official website of Networking European Citizenship Education. URL: http://www.nece.eu (date of address: 28.08.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Політологія