СТАВЛЕННЯ ДО МАТЕРІ-ОДИНАЧКИ ТА ПІДКИНУТИХ ДІТЕЙ У СУСПІЛЬСТВІ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Автор(и)

  • М. Е. Кругляк Житомирський державний технологічний університет, Україна
  • М. А. Миронюк Житомирський державний технологічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.3(39).193556

Ключові слова:

покритка, підкидьок, позашлюбна дитина, матір-одиначка, урбанізація, емансипація, традиційне українське суспільство

Анотація

У статті розглянуто особливості правового статусу матерів-одиначок (покриток) у ХІХ – на початку ХХ ст. крізь призму традиційного українського світогляду. Продемонстровано статистичні дані щодо чисельності підкинутих дітей у різних країнах світу. Доведено, що причини появи великої кількості позашлюбних дітей варто шукати в процесах урбанізації, індустріалізації та емансипації російського суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Біографії авторів

М. Е. Кругляк, Житомирський державний технологічний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук

М. А. Миронюк, Житомирський державний технологічний університет

студентка ІІ курсу факультету обліку і фінансів

Посилання

Янжул Ив. О незаконнорожденных. Статистико-юридический очерк. Москва: В Унив. Тип., 1870. 80 с.

Ігнатенко І. «Жіноче тіло у традиційній культурі українців. Харків: КСД, 2016. 224 с.

Ігнатенко І. Чоловіче тіло у традиційній культурі українців. Харків: КСД, 2016. 224 с.

Ігнатенко І. Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній культурі українців. Харків: КСД, 2017. 240 с.

Миронов Б. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.: в 2 т. Санкт-Петербург. Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. Т. 1. 548 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури: словник-довідник. Київ: Довіра, 2006. 703 с.

Ткач А. Історія кодифікації дореволюційного права України. Київ: Вид-во Київ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, 1968. 170 с.

Родильное убежище. Киевлянин. 1910. No 350 (19 дек.).

Ребенка. Киевлянин. 1910. No 343 (12 дек.).

Желаю. Киевлянин. 1910. No 346 (15 дек.).

Об арестантке крестьянке Варваре Кириченковой, осужденной за умерщвление ребенка // ДАЖО (Державний архів Житомирської області). Ф. 18. Оп. 2. Спр. 4. 29 арк.

Об арестантке девке Анне Козловой, судимой за утопление незаконно прижитого ею ребенка // ДАЖО. Ф. 18. Оп. 2. Спр. 40. 54 арк.

О подкидыше ребенка дочерью штабс-капитана девицею Ольгою Конюховою, рожденного ею незаконно // ДАЖО. Ф. 18. Оп. 2. Спр. 761. 49 арк.

О мертвом ребенке, найденном в чулане дворянина Марковского, рожденном солдаткою Евдокиею Мельничуковою // ДАЖО. Ф 19. Оп. 5. Спр. 99. 62 арк.

Подкинутый и возвращенный ребенок. Киевлянин. 1898. No 91 (1 апр.).

Подкинутые дети. Киевлянин. 1898. No 219 (10 авг.).

Призрение бесприютных детей и подкидышей. Волынь. 1897. No 40 (18 февр.).

Детский приют имени Императора Александра ІІ. Киевлянин. 1898. No 161 (13 июня).

Киевский Мариинский детский приют. Киевлянин. 1898. No 201 (23 июля).

Свод законов Российской империи, Т. Х, ч. 1, стб.132, с. 14. Санкт-Петербург, 1900. URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/211/14.html (дата звернення: 05.09.2018).

Свод законов Российской империи, Т. Х, ч. 1, стб.132–140, с. 15. Санкт-Петербург, 1900. URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/211/15.html (дата звернення: 05.09.2018).

Свод законов Российской империи, Т. Х, ч. 1, стб.141–144, с. 16. Санкт-Петербург, 1900. URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/211/16.html (дата звернення: 05.09.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-01

Номер

Розділ

Соціологія