DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.2(38).152946

ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ ТА ВІДКРИТТЯ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

А. В. Помазанов

Анотація


У статті досліджуються теоретичні та практичні питання здійснення права на касаційне оскарження та суміжних прав. На основі аналізу законодавства та судової практики надаються пропозиції щодо вдосконалення окремих процедур на стадії касаційного оскарження.

Ключові слова


право на касаційне оскарження; відкриття касаційного провадження; приєднання до касаційної скарги; касаційний перегляд

Повний текст:

PDF

Посилання


Мінченко Р.М. Особливості відкриття касаційного провадження та підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції. URL: http://www.apdp.in.ua/v57/64.pdf.

Добровольский А.А. Участие органов государственного управления в советском гражданском процессе. Москва, 1958. С. 19

Треушников М.К. Гражданский процесс: учебник. Москва, 2003 С. 219.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. No 1618-IV станом на 10 травня 2018 року. Відомості Верховної Ради України, 2004. No 40–41, 42, ст. 492.

Ухвала Верховного Суду від 26.03.2018 р. у справі No 310/4820/17. URL: http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/73054513 (дата звернення: 05 травня 2018 р.).

Рішення ЄСПЛ у справі «Буланов та Купчик проти України» від 09.03.2011 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/974_664 (дата звернення: 05 травня 2018 р.).

Колядіна Н.Г. Реалізація права на позов у цивільному процесі України та окремих держав Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження. Одеса, 2016. 84 с.

Ізарова І.О. Науково-практичний коментар до цивільного процесуального законодавства Європейського Союзу: перші загальноєвропейські процедури розгляду і вирішення цивільних та комерційних справ транскордонного характеру – видачі Європейського судового наказу й вирішення дрібних спорів. Київ, 2017. С. 71–74.

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Ірпінь, 2004. С. 931.

Рожнов О.В. Залишення скарги без руху: спірні питання судової практики. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». Харків, 2013. No 1062, вип. 14. С. 197.

Ухвала Верховного Суду від 05.04.2018 р. у справі No 676/1325/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/73194918(дата звернення: 05 травня 2018 р.).

Ухвала Верховного Суду від 15.02.2018 р. у справі No 235/1155/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/72243484(дата звернення: 05 травня 2018 р.).

Ухвала Верховного Суду від 05.03.2018 р. у справі No 766/10278/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/72587614(дата звернення: 05 травня 2018 р.)

Ухвала Верховного Суду від 01.03.2018 р. у справі No 554/1596/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/72560965(дата звернення: 05 травня 2018 р.).