МОЖЛИВІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ НАДАННЯ ФУНКЦІЙ МЕДІАТОРА НОТАРІУСУ

Автор(и)

  • Ж. А. Огороднік Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.2(38).152944

Ключові слова:

медіація, нотаріус, незалежний посередник, позасудове врегулювання спору, конфліктна ситуація

Анотація

У статті представлена можливість та необхідність надання функцій медіатора нотаріусу. Важливе місце в процедурі медіації займає медіатор, тобто особа, яка є незалежним посередником між конфліктуючими сторонами. І саме нотаріус може виступити в ролі такого професійного незалежного посередника (медіатора), за умови відповідного законодавчого закріплення як самої процедури медіації, так і вимог до медіатора.

Біографія автора

Ж. А. Огороднік, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат юридичних наук, доцент факультету соціології і права

Посилання

URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Медіація.

Про прийняття за основу проекту Закону України про медіацію: Постанова Верховної Ради Укра- їни від 03.11.2016 No 1725-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1725-19.

Директива Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти посередництва (медіа- ції) в цивільних та комерційних справах: Директива ЄС від 21.05.2008 No 2008/52/ЄС. URL: http://zakon5. rada. gov.ua/laws/show/994_a95.

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації): Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 р. No 892. Офіційний вісник України, 07.10.2016, No 77, стор. 121, стаття 2586, код акта 83280/2016.

Розман Ю.В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення приватно-правових спорів. Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49. С. 245–256.

Про нотаріат: Закон від 02.09.1993 No 3425-XII. URL: http://zakon3 rada.gov.ua/laws/show/3425-12.

Дякович М.М. Пропозиції щодо розвитку медіації в нотаріальній практиці нотаріусів України / Часопис Київського університету права. 2014. No 4. С. 137–140.

Цимбалюк В.І. Теоретико-правовий аналіз зарубіжного досвіду правового забезпечення медіації. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. No 11. С. 55–60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-04

Номер

Розділ

Право