ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: МІЖНАРОДНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • С. Ф. Гуцу Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.2(38).152935

Ключові слова:

мережа Інтернет, правове регулювання, управління інтернет, суспільні відносини

Анотація

У статті викладені основні наукові погляди до визначення терміну «Інтернет». Розглянуто підходи до управління мережею, що склалися на міжнародному, регіональному і національному рівнях. Аналізується законодавче регулювання Інтернету як особливого інформаційного простору та як технологічної мережі. Визначено останні новели національного законодавства в сфері регулювання Інтернет.

Біографія автора

С. Ф. Гуцу, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права

Посилання

Азизов Р.Ф. Правовое регулирование в сети Интернет: сравнительно- и историко-правовое исследование: дисс. ... доктора юрид. наук: 12.00.01. Санкт-Петербург, 2017. 331 с.

Єфремова К.В. До перспектив правового регулювання інтернет-правовідносин: господарсько-правовий аспект. Право та інноваційне суспільство. 2014. No 1. С. 5–11.

Баранов О.А. Інтернет і право: об’єкт і предмет регулювання. Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. 2011. No 4 (12). С.155–162.

Якушев, М.В. Управление интернетом на международном уровне: актуальные вопросы для Российской Федерации. Информационное общество. 2008. No 3–4. С. 6–8.

Петровский С.В. Правовое регулирование оказания Интернет-услуг: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2002. 189 c. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/100565.html (дата звернення: 01.05.2018).

Тедеев А.А. Теоретические основы правового регулирования информационных отношений, формирующихся в процессе использования глобальных компьютерных сетей: автореф. дис ... доктора юрид. наук: 12.00.14. Москва, 2007. 58 с. URL:http://law.edu.ru/book/book. asp?bookID=1311722 (дата звернення: 03.05.2018).

Невзоров И.В. Проблемы регулирования предпринимательской деятельности, осуществляемой с использованием сети Интернет: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.0014. Санкт-Петербург, 2010. 26 с.

Шахбазян К.С. Міжнародно-правові основи регулювання відносин в мережі Інтернет: автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2009. 19 с.

Новицький А.М. Міжнародний досвід правового регулювання Інтернет. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2014. No 2. С. 52–58.

The Directive on security of network and information systems (NIS Directive). URL: https://ec.europa.eu/ digital-single-market/en/network-and-information-security-nisdirective (Last accesed: 08.05.2018).

On the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA: Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council, of 27 April 2016. URL: https:///eur-lex.europa.eu/legalcont ent/en/TXT/%3Furi%3DCELEX%2 53A32016L0680 &p rev=search.

On the use of passenger name record (PNR) data for the prevention, detection,investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime : Directive (EU) 2016/681 of the European Parliament and of the Council, of 27 April 2016. URL: https://consilium.europa.eu/en/press/ press-releases/2016/04/21-council-adopts-eupnr-directive/&prev=search.

Проникновение интернета в Украине. IV квартал 2016 года. Factum Group Ukraine. URL: http://inau.ua/sites/default/files/file/1701/iv_kvartal_2016.pptx.

Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації зв’язку. URL: http://komit.rada.gov.ua/ print/72982.html.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення 03.05.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-04

Номер

Розділ

Право