СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ЙОГО ПРИЙНЯТТЯ

Автор(и)

  • О. В. Брюхно Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
  • Є. С. Герасименко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.2(38).152930

Ключові слова:

громадянство України, набуття громадянства, умови набуття громадянства, законодавство у сфері громадянства

Анотація

Стаття присвячена комплексному дослідженню питання адміністративного-правового регулювання набуття громадянства України внаслідок його прийняття. Проаналізовано сучасний стан нормативного забезпечення адміністративно-правового регулювання набуття громадянства в Україні. На підставі проведеного дослідження запропоновано шляхи вдосконалення законодавства України в частині адміністративно-правового регулювання і наближення його до норм міжна-
родного права.

Біографії авторів

О. В. Брюхно, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка магістратури

Є. С. Герасименко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. No 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141.

Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. No 2235-ІІІ / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2235-14(дата звернення: 11.04.2018).

Про імміграцію Закон України від 07.06.2001 р. No 2491-III / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 (дата звернення: 11.04.2018).

Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»: Указ президента України від 27.03.2001 No 215/2001// Президент України. Офіційний вісник Президента України. 2006. No 215 URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/215/2001

Міграційний рух населення за 2017 рік. URL:http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 11.04.2018).

Ладигін С. Причини поширення випадків подвійного громадянства // Інформаційний портал Харківської правозахисної групи URL:http://www.khpg.org/index.php?id=1234795066. (дата звернення: 11.04.2018).

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Аманн проти Швейцарії» від 16 лютого 2000 року / Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, 2000, 00, No 4. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=308

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Броньовський проти Польщі» від 22 червня 2004 року / Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, 2004, 00, No 4. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO1119.html.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Волохи проти України» від 2 листопада 2006 року / Офіційний Вісник України, 2007, 04, No 23, ст. 958. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/974_138.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ґавенда проти Польщі» від 14 березня 2002 року / Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, 2002, 00, No 2. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO0221.html.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Круслена» від 24 квітня 1990 року / Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, 2001, 00, No 4. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=432.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Реквен’ї проти Угорщини» від 20 травня 1999 року / Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, 1999, 00, No 2. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=279.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Свято-Михайлівська Парафія проти України» від 14 червня 2007 року / Офіційний Вісник України, 2007, 11, No 81, ст. 3042. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_254.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фельдек проти Словаччини» від 12 липня 2001 року / Вісник Верховного Суду України, 2001, 11, No 6. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/980_029.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-04

Номер

Розділ

Право