ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ЯК СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ЛІДЕРСТВА

Автор(и)

  • Н. І. Грищенко Національний авіаційний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.2(38).152919

Ключові слова:

лідерство, волонтер, волонтерський рух, молодіжні організації, молодіжний лідер, соціальна активність молоді, соціальний рух

Анотація

У статті розкриваються проблеми становлення волонтерського руху в сучасній Україні, наводяться його принципи, аналізуються шляхи розвитку молодіжного волонтерства та розкривається стратегія розвитку молодіжного лідерства через участь молоді у волонтерському русі сучасної України.

Біографія автора

Н. І. Грищенко, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри соціології та політології

Посилання

Вайнола Р., Капська А., Комарова Н. та ін. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. К.: Академпрес, 1999. 112 с.

Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена. резолюцією 217 A (III) Гене- ральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. // База даних «Законодавство України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 23.05.2018).

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 (дата звернення: 23.05.2018).

Загальна декларація волонтерів. URL: http://www.volunteer.kiev.ua/pages/70-zagalna_deklaracya_ volonterv (дата звернення: 23.05.2018).

Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року No 1895. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1895-2003-%D0%BF (дата звернення: 23.05.2018).

Про волонтерську діяльність: Закон України від 19 квітня 2011 р. No 3236-VI URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17 (дата звернення 23.05.2018).

Авуєва І. Інституціоналізація соціальних рухів. Проблеми розвитку соціологічної теорії. Тран- сформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: наукові доповіді і повідомлення ІІІ Всеукр. соціол. конф. (Київ, 18 квітня 2003 р.). Київ: Інститут соціології НАН України. 2003. С. 156–158.

Волонтерський рух в Україні. Звіт дослідження. URL: http://www.gfk.com/ua/news-and-events/press-room/press-releases/pages/pr_volunteer_day_2014.aspx (дата звернення: 15.03.2018).

Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності: Закон України від 05.03.2015 No246-VIII /Верховна Рада України. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-19 (дата звернення: 23.05.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-04

Номер

Розділ

Соціологія