ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ В СЛОВАЧЧИНІ: ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

  • А. Ю. Ключкович ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.2(38).152887

Ключові слова:

Словацька Республіка, пряма демократія, референдум, політизація референдуму, конституційне регулювання, політичні партії

Анотація

У статті проаналізовано основні форми, інституційні механізми і проблеми реалізації прямої демократії в Словацькій Республіці. Основна увага зосереджена на особливостях конституційного регулювання та політичного функціонування інституту референдуму. Зроблено висновок, що інститут референдуму в Словаччині часто використовувався для досягнення політичних цілей. Політизація референдуму пов’язана з партіями, боротьбою між владою і опозицією. Акентовано увагу на причинах слабкого зацікавлення громадян в реалізації механізмів прямої демократії в Словацькій Республіці.

Біографія автора

А. Ю. Ключкович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат політичних наук, доцент кафедри політології і державного управління

Посилання

Ключкович А. Політичний розвиток Словаччини в 1994–1998 рр.: ескалація протистояння між владою та опозицією. Історичний часопис з богемістики і словакістики. Ужгород: Ліра, 2012. Вип. 2. С. 168–183.

Chmielewski G. Priama demokracia v Slovenskej republike – formálne pravo či realitná možnosť. Participatívna demokracia v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. S. 1070–1077.

Horváth Р., Machyniak J. Politologické poznámky k inštitútu referenda v podmienkach Slovenskej republiky. Verejná správa a spoločnosť. 2017. Č. 2. S. 33–47.

Kaliňák M. Za desať rokov organizovalo miestne referendum 7 % samospráv. Mode of access: http://www.zmos.sk/za-desat-rokov-organizovalo-miestne-referendum-7-samosprav-.phtml?id3= 80977&module_action__295820__id_art=23683 (Last accessed: 10.04.2018).

Láštic Е. V rukách politických strán. Referendum na Slovensku 1993–2010. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. 130 s.

Spáč P. Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po roku 1989. Brno: CDK, 2010. 278 s.

Statisticky urad Slovenskej republiky. Mode of access: https://slovak.statistics.sk (Last accessed: 10.04.2018).

Ústava Slovenskej republiky. Aktuálne znenie: 01.06.2017. Mode of access: http://www.zakonypreludi.sk/ zz/1992-460 (Last accessed: 10.04.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-04

Номер

Розділ

Політологія