ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ ВІДПОВІДНО ДО ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ПОГЛЯД НА ПИТАННЯ

Автор(и)

  • А. М. Шевченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.1(37).152869

Ключові слова:

фізична особа, дієздатність, корпоративні правовідносини, неповнолітня особа, малолітня особа

Анотація

Стаття присвячена аналізу статусу фізичної особи як учасника корпоративних правовідносин за Цивільним кодексом України. Основний зміст дослідження становить характеристика способів набуття фізичною особою статусу учасника корпоративних відносин, зокрема, створення юридичної особи та придбання або отримання у спадщину, а також через дарування частки вже створеної юридичної особи. Особлива увага зосереджена на можливості участі у діяльності корпорації осіб з частковою та неповною дієздатністю та реалізації їх корпоративних прав.

Біографія автора

А. М. Шевченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри господарського та адміністративного права
факультету соціології і права

Посилання

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. No 436-IV. Відомості Верховної Ради. 2003. No 18, No 19–20, No 21–22. Ст. 144.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. No 435–IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 40–44. Ст. 356.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. No 755-IV. Відомості Верховної Ради. 2003. No 31–32. Ст. 263.

Про розгляд звернення: Лист Державної фіскальної служби від 28.04.2015 р. No 4000/Б/99-99- 17-02-02-14. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DFS00551.html (дата звернення: 15.03.2018).

Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: монографія. Київ: Атіка, 2003. 352 с.

Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2000. 23 с.

Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: учебное пособие. Харьков: Эспада, 2001. 288 с.

Кравченко С.С. Юридична природа корпоративних прав: монографія. Київ: Видавництво Європейського університету, 2010. 180 с.

Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах: монографія. Львів: Край, 2009. 464 с.

Оприско М.В. Особливості набуття та здійснення корпоративних прав неповнолітніми та малолітніми. Актуальні проблеми юридичної науки: матеріали Міжнародної наукової конференції «Шості осінні юридичні читання» (Хмельницький, 26–27 жовтня 2007 р.). Хмельницький, 2007. С. 186–189.

Чорна Ж.Л. Особливості правоздатності малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників майнових відносин. Вісник Львівського університету. Львів, 2004. No 40. С. 237–241.

Спасибо-Фатеєва І.В., Кібенко О.Р., Борисова В.І. Корпоративне управління: монографія / за ред. І.В. Спасибо-Фатеєвої. Харків: Право, 2007. 500 с.

Пояснювальна записка до проекту закону України «Про внесення змін до деяких зако- нодавчих актів України» (щодо правового регулювання обігу корпоративних прав). URL: http://www.zakonoproekt.org.ua/viewhtm.aspx?hn=Pojasnjuvaljna_zapyska_21_11_20133 (дата звернення: 17.03.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-04

Номер

Розділ

Право