ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ ЯК ОБ’ЄКТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА: АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ПОЛОЖЕНЬ

Автор(и)

  • А. О. Бережна Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.1(37).152843

Ключові слова:

авторське право, суміжні права, музичний твір, виключне право, організація колективного управління

Анотація

У статті розглянуто природу музичного твору, як об’єкта захисту авторського права. Досліджено питання виплати винагороди за використання результату творчої діяльності автора музичного твору, виконавця та виробника фонограм з комерційною метою. Окремо висвітлене питання управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. На основі системного аналізу положень нормативно-правових актів та їх практичного застосування внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України в цій сфері.

Біографія автора

А. О. Бережна, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права

Посилання

Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права: Курс лекцій. Київ: Інститут інтелектуальної власності і права, 2008. 288 с.

Рекомендації щодо застосування винятків та обмежень у сфері авторського права і суміжних прав. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України URL: http://www.me.gov.ua/Documents/ Detail?lang=uk-UA&id=6d893940-fc40-45ef-8d37-bfa07d987cbc&title=RekomendatsiiSchodoZastosu vanniaViniatkivTa

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 40–44. Ст. 356.

До відома підприємців – власників кафе, барів, ресторанів та нічних клубів. Міністер- ство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/ Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=bb49fa4e-981f-41e7-80d3-677470256aca&title=DoVido

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року No 3792-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. No 13. Ст. 64.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про колективне управління майновими авторськими та суміжними правами» // Офіційний портал Верховної ради України. 17 серпня 2017 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62411.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» No 72 від 18.01.2003 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фоно- грам, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань» від 18.01.2003 No 71. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-2003-%D0%BF.

Музичний супровід та авторське право. Корпорація рішень. 10 лютого 2012 р. URL: http://www.infodopomoga.com.ua/2012/02/muz-suprovid-avtorske-pravo/.

Постанова Верховного Суду України від 11.11.2015 у справі No910/29116/14. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS151002.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-04

Номер

Розділ

Право