СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ВИКОНАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • О. В. Бачинський Національна академія Служби безпеки України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.1(37).152842

Ключові слова:

негласні слідчі (розшукові) дії, виконання спеціального завдання, організована злочинність, організована група, злочинна організація

Анотація

У статті проаналізовано наявні наукові дослідження щодо виконання спеціального завдання з розкриття організованої групи чи злочинної організації. Вказано позиції щодо розуміння виконання спеціального завдання, дискусійні питання та наголошено на необхідності поглиблення досліджень проблем теорії та практики вказаної НСРД.

Біографія автора

О. В. Бачинський, Національна академія Служби безпеки України

аспірант відділу аспірантури і докторантури

Посилання

Венедіктов А.А. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному процесі. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014, No 2. С. 74–77.

Албул С.В., Хімченко С.А. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації: новий крок у правовому забезпеченні. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (Одеса, 16-17 травня 2013 р.). Одеса: Фенікс, 2013. Т. 2. С. 263–265.

Азаров М.Ю. Особливості виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2013, No 1. С. 11–18.

Албул С.В. Питання уніфікації норм кримінально-процесуального та оперативно-розшукового законодавства щодо впровадження негласних працівників в організовану групу чи злочинну орга- нізацію. URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/203/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD %D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf

Підюков П.П., Паніотов Є.К., Конюшенко Я.Ю., Камінська О.В. Національне законодавство країн Європи щодо міжнародного співробітництва правоохоронних органів при проведенні спільних агентурних операцій (таємних розслідувань). Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юри- дичної академії (економіка, право). 2013, No 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpifyua_2013_2_22

Підюков П.П., Паніотов Є.К. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів при проведенні спільних агентурних операцій (таємних розслідувань). Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2014, Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2014_1_13

Підюков П.П., Конюшенко Я.Ю. Агентурні операції як різновид негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених новим КПК України, та їх нормативно-правова регламентація. Юридич- ний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013, No 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ aymvs_2013_1_9

Багрій М.В., Луцик В.В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія. Харків: Право, 2017. 376 с.

Кудінов С.С., Шехавцов P.M., Дроздов О.М., Гриценко С.О. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчаль- нопрактичний посібник. X.: Оберіг, 2013. 344 с.

Альошина О.І. Провокація злочину (кримінально-правове дослідження): дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Харківський національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2007. 204 арк.

Мантуляк Ю.В. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2005. 259 арк.

Котова, В.В. Визначення поняття забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації. Проблеми пра- вознавства та правоохоронної діяльності. Кривий Ріг: 2015, No 1(52). С. 130–134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-04

Номер

Розділ

Право