ГЕНЕЗИС ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • І. В. Олефір Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.1(37).152832

Ключові слова:

глобалізація, глобальне інформаційне суспільство, інформаційне суспільство, інформатизація, інформаційно-телекомунікаційні технології

Анотація

У статті дається аналіз трансформації інформаційного суспільства, яку воно пройшло від початку його зародження до утворення глобального інформаційного середовища. Розглянуто перші теорії, які визначили суть інформаційного суспільства та його відмінність від попереднього суспільного устрою. Зокрема, зазначено, що інформація та знання в умовах глобалізації перетворюються на найважливіші засоби, за допомогою яких здійснюється комунікація в сучасному суспільстві. Процеси глобалізації стали причиною зародження глобального інформаційного середовища, яке характеризується інтеграцією інформаційних систем у єдину світову економіку.

Біографія автора

І. В. Олефір, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

Посилання

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / пер. с англ. 2-ое изд., испр. и доп. М.: Academia, 2004. CLXX. 788 с.

Войтович Р.В. Глобальне суспільство як нова форма соціальної організації у сучасних умовах. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/philo/05vrvosu.pdf (дата звернення: 08.05.2018).

Гуцал К.А. Особливості й шляхи переходу України до інформаційного суспільства в умовах глоба- лізації. URL: http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_cum/Dtr_sk/2012_4/files/sc412_9.pdf (дата звернення: 08.05.2018).

Джинчерадзе Н.Г. Інформаційна культура особистості. К.: Український центр духовної культури, ТОВ «МФА», 1996. 184 с.

Иванов Д. Виртуализация общества. Версия 2. 0. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2002. 224 с.

Ижболдин В.А. Генезис концепции информационного общества: автореф. дисс. ... канд. филос. наук: спец. 09.00.11 «Социальная философия». URL: www.dissercat.com/content/genezis-kontseptsii-informatsionnogo-ob-shchestva (дата звернення: 08.05.2018).

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ., под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.:ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

Прокопенко А.Н. Интернет как инновационное средство глобализации: дис. ... канд. филос. наук : спец. 09.00.11. Ростов на Дону, 2004. 174 с.

Тоффлер О. Третя хвиля / пер. з англ. А. Євса. К.: вид дім «Всесвіт», 2000. 480 с.

Турен А. Постиндустриальное общество. М., 1986. 503 с.

Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forcasting. N.Y., Basic Books Inc., 1973.

Bell D. The Social Framework of the Information society. Oxford, 1980.

Masuda Y. The Іnformatіon Socіety as Postіndustrіal Socіety. Wash.: World Future Soc., 1983.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-04

Номер

Розділ

Політологія