DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152809

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Т. В. Чорна

Анотація


У статті проведено аналіз нормативного закріплення родового визначення платника податку та зроблено компаративний аналіз правового регулювання платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в Україні та інших країнах світу. Виявлено зв’язок між типом платника податку та процедурами його обчислення, нарахування та сплати. Акцент зроблено на наявних недоліках правового регулювання платника по цьому податку в Україні, запропоновано шляхи їх усунення.

Ключові слова


індивідуальний підприємець; майнове оподаткування; місцевий податок; платник податку; податок на майно; податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки; податок; фізична особа-підприємець; юридична особа

Повний текст:

PDF

Посилання


Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. No 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. No 13-17. Ст. 112.

Налоговый кодекс Азербайджанской Республики. URL: http://www.taxes.gov.az/rus/qanun/mecelle. shtml.

Налоговый кодекс Республики Казахстан 10 декабря 2008 года. URL: http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=30366217

Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. No 435-IV. Голос України. 2003. 12 берез. No 45.

Налоговый кодекс Республики Молдова от 24 апреля 1997 года No1163-XIII. URL: http:// base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3834.

Налоговый кодекс Республики Узбекистан от 25.12.2007 г. No ЗРУ-136. URL: http://fmc.uz/legisl. php?id=k_nal.

Чи є платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ФО, яка має право власності на нежитлове приміщення як ФОП: Запитання-відповіді. URL: http://zir.sfs.gov.ua/.