ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАТЕНТНОГО ПОВІРЕНОГО

Автор(и)

  • О. Ш. Чомахашвілі Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152808

Ключові слова:

представництво, повірені, патенти, винаходи, захист

Анотація

Статтю присвячено дослідженню правового статусу патентного повіреного. Окреслено кваліфікаційні вимоги, які висуваються до патентних повірених. Розглянута процедура атестації патентних повірених. Наведені та проаналізовані статистичні дані в сфері діяльності патентних повірених. Приділено увагу кількісному розподілу діяльності патентних повірених в Україні. Зроблені висновки та прогнози. Окреслені перспективні напрямки діяльності патентних повірених. Вивчено основні права та обов’язки патентних повірених. Охарактеризовані функції діяльності патентного повіреного щодо набуття, здійснення та охорони прав на винахід.

Біографія автора

О. Ш. Чомахашвілі, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач сектору комерційних позначень відділу промислової власності

Посилання

Огнев’юк Г.З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб’єкт цивільно-правових відносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Огнев’юк Ганна Зіновіївна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2010. 19 с.

Основи інтелектуальної власності. Київ: Юридичне видавництво “Ін Юре”, 1999. 578 с.

Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) : наказ Міністерства освіти і науки України від 25 лип. 2006 р. No 556 // Офіційний вісник України. 2006. No 35. Ст. 210.

Відомості Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) станом на 19.01.2018 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.me.gov.ua/ Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f7893b58-8060-40ea-8a44-bd8f10dafb7b&title=VidomostiZDerzh avnogoRestruPredstavnikivUSpravakhIntelektualnoiVlasnosti-patentnikhPovirenikh-&isSpecial=true 5. Статистичні данні Українського інституту інтелектуальної власності [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.uipv.org/ua/vsjogo.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право