DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152801

ПРАВОВІДНОСИНИ, СУДОУСТРІЙ, ЗЛОЧИНИ ТА ПОКАРАННЯ НА ЗАПОРОЗЬКІЙ СІЧІ

М. Г. Тараненко, М. М. Тараненко

Анотація


У статті розглядаються важливі державницькі ознаки військово-політичної  організації українського козацтва – Запорозької Січі, а саме її правовідносини, судочинство, злочини і покарання.

Ключові слова


Запорозька Січ; запорожці; козаки; правовідносини; злочин; покарання; помилування; військова дисципліна; порядок; судоустрій; смертна кара

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорозька Січ як український феномен. К. «Заповіт», 1995. 173 с.

Захарченко П.П. Історія держави і права України: Підручник. К.: Атіка, 2004. 368 с.

Захарченко П.П. Предтеча української гетьманської держави// Історія України. No 18(322), 2003. С. 1–5.

Грозовський І. Козацьке право // Право України No 6, 1997. С. 76–80.

Грозовський І. Право власності на землю в Запорозькій Січі // Право України. 1997. No 8, С. 62–65.

Гурбик А. Правові відносини та судочинство в Запорозькій Січі // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва (Київ – Дніпропетровськ, 13–17 травня 1991 р.) Випуск І. К., 1993. С. 157–162.

Гуржій О.І. Право в Українській козацькій державі (друга половина XVII – XVIII ст.) К., 1994. 48 с.

Лазаревский А.М. Суды в старой Малороссии // Киевская старина, 1898. No 7-8. С. 75–115.

Паньонко І. М. Апарат управління Запорозької Січі (сер. XVII – 1775 р.) Автореф. дис. канд. юрид. наук. Л., 2000. 18 с.

Паньонко І.М. Злочини та покарання козацької доби // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Вип. 5: [35. наук. пр. / Гол. ред. Л.А. Янковська]. Львів: ЛУБП, 2010. С. 158–163.

Паньонко І.М. Кримінальне право козацької доби//Життя і право. No6-7. 2005. С. 24–29.

Скальковский А.А. История Новой Сечи или последнего коша Запорожского. Одесса, 1846-4.1-3, 1048 с.

Слабченко М.Е. Опыты по истории права Малороссии XVII–XVIII вв. Одесса, 1911. 292 с.

Смолій В., Степанков В. Правобережна Україна у другій половині XVII–XVIII ст.: проблема держа- вотворення. К, 1993. 72 с.

Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., Вид-во, 1968. 171 с.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. К, Либідь, 1999. 480 с.

Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. К. Видавничий дім «КМ ACADEMIA», 2000. 3000 с.

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків в 3-х т. Т. І. К., 1990. 578 с.