ПРАВОВІДНОСИНИ, СУДОУСТРІЙ, ЗЛОЧИНИ ТА ПОКАРАННЯ НА ЗАПОРОЗЬКІЙ СІЧІ

Автор(и)

  • М. Г. Тараненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • М. М. Тараненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152801

Ключові слова:

Запорозька Січ, запорожці, козаки, правовідносини, злочин, покарання, помилування, військова дисципліна, порядок, судоустрій, смертна кара

Анотація

У статті розглядаються важливі державницькі ознаки військово-політичної  організації українського козацтва – Запорозької Січі, а саме її правовідносини, судочинство, злочини і покарання.

Біографії авторів

М. Г. Тараненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного права

М. М. Тараненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права

Посилання

Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорозька Січ як український феномен. К. «Заповіт», 1995. 173 с.

Захарченко П.П. Історія держави і права України: Підручник. К.: Атіка, 2004. 368 с.

Захарченко П.П. Предтеча української гетьманської держави// Історія України. No 18(322), 2003. С. 1–5.

Грозовський І. Козацьке право // Право України No 6, 1997. С. 76–80.

Грозовський І. Право власності на землю в Запорозькій Січі // Право України. 1997. No 8, С. 62–65.

Гурбик А. Правові відносини та судочинство в Запорозькій Січі // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва (Київ – Дніпропетровськ, 13–17 травня 1991 р.) Випуск І. К., 1993. С. 157–162.

Гуржій О.І. Право в Українській козацькій державі (друга половина XVII – XVIII ст.) К., 1994. 48 с.

Лазаревский А.М. Суды в старой Малороссии // Киевская старина, 1898. No 7-8. С. 75–115.

Паньонко І. М. Апарат управління Запорозької Січі (сер. XVII – 1775 р.) Автореф. дис. канд. юрид. наук. Л., 2000. 18 с.

Паньонко І.М. Злочини та покарання козацької доби // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Вип. 5: [35. наук. пр. / Гол. ред. Л.А. Янковська]. Львів: ЛУБП, 2010. С. 158–163.

Паньонко І.М. Кримінальне право козацької доби//Життя і право. No6-7. 2005. С. 24–29.

Скальковский А.А. История Новой Сечи или последнего коша Запорожского. Одесса, 1846-4.1-3, 1048 с.

Слабченко М.Е. Опыты по истории права Малороссии XVII–XVIII вв. Одесса, 1911. 292 с.

Смолій В., Степанков В. Правобережна Україна у другій половині XVII–XVIII ст.: проблема держа- вотворення. К, 1993. 72 с.

Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., Вид-во, 1968. 171 с.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. К, Либідь, 1999. 480 с.

Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. К. Видавничий дім «КМ ACADEMIA», 2000. 3000 с.

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків в 3-х т. Т. І. К., 1990. 578 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право