ТАКТИКА ОГЛЯДУ ПРИМІЩЕНЬ МАГАЗИНІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРАДІЖОК

Автор(и)

  • І. К. Російський Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152790

Ключові слова:

крадіжки із приміщень магазинів, огляд місця події, тактичні прийоми

Анотація

У статті розглянуто тактику проведення огляду місця події при розслідуванні крадіжок із приміщень магазинів. Зосереджено увагу на основних організаційних і тактичних прийомах проведення огляду на підготовчому та робочому етапах. Зазначено об’єкти, на які потрібно звертати увагу при огляді, інформацію, що може бути отримана при їх дослідженні, а також правила їх вилучення та зберігання.

Біографія автора

І. К. Російський, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії

Посилання

Чаплинський К.О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій: монограф. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. 496 с.

Криміналістика: підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / кол. авторів: [Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. ]; за ред. В.Ю. Шепітька. К.: Видавничій Дім «Ін Юре», 2001. 684 с.

Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: наук.-практ. посібник / за ред. Н.І. Кли- менко. К.: Юрінком Інтер, 2005. 216 с.

Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному вигляді): підруч. К.: Кондор, 2005. 588 с.

Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): монографія. Харків: Хар- ків юридичний, 2007. 432 с.

Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. К.: Вища школа, 1984. 149 с.

Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К.О. Чаплинський, О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, Ю. А. Чаплинська]. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД, 2014. 380 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право