ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА НА ВИЩУ ОСВІТУ

Автор(и)

  • В. Ю. Пряміцин Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152783

Ключові слова:

право на вищу освіту, конституційна скарга, Конституційний Суд України

Анотація

У статті досліджується судовий захист права на вищу освіту. Охарактеризовані основні способи судового захисту права на вищу освіту, розкрито перспективи застосування конституційного правосуддя та звернення ЄСПЛ як способу захисту права на вищу освіту. Досліджено роль конституційної скарги як національного механізму дієвого захисту права на вищу освіту.

Біографія автора

В. Ю. Пряміцин, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри публічного права

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. 1996. No 30. Ст. 141.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 No 2136-VIII. Відомості Верховної Ради України від 01.09.2017 2017 р., No 35, стор. 6, стаття 376.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депу- татів України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України (справа про доступність і безоплатність освіти) від 4 березня 2004 року No-рп/2004 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=v005p710-04

Рішення Приморського районного суду м. Одеси у справі No 2- 1230/2009 від 12 березня 2009 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8366636.

Рішення Вінницького апеляційного адміністративного суду у адміністративній справі No 822/1711/17 від 27 вересня 2017 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/69018981

Боняк В.О. Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Боняк Валентина Олексіївна. К., 2005. 205 с.

Городецький А. Позови до Європейського суду щодо порушення права на освіту [Електронний ресурс]: http://www.donbasssos.org/20151028_osvitasud/

Кампо В. Деякі проблеми розвитку конституційної юстиції в Україні / Кампо В. // Право України. 2010. No 6. С. 60–69.

Мельничук О.Ф. Конституційно-правове забезпечення права на освіту в Україні в контексті європейського досвіду: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мельничук Ольга Федорівна. К., 2015. 459 с.

Петрів І. Конституційний Суд України в механізмі захисту прав людини / І. Петрів // Вісник Консти- туційного Суду України. 2014. No 1. С. 87–94.

Чепульченко Т.О. Дія права: інтегративний аспект: Монографія / Кол. авторів; Відп. ред. Н.М. Оні- щенко. К.: Видавництво "Юридична думка", 2010. 360 с.

Leyla Sahin v. Turkey [GC] (Лейла Сахин против Турции [БП]), No 44774/98, пункт 116, ЕСПЧ 2005-XI

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно керівників Українського центру оцінювання якості освіти [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.gp.gov.ua/ua/news. html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=190639

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право