ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • О. О. Кравчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152778

Ключові слова:

енергоефективність, енергоефективність будівель, термомодернізація, право сталого розвитку, адміністративна відповідальність

Анотація

У статті розглядаються основні новації, впроваджені новітніми законами України 2017 року «Про Фонд енергоефективності» та «Про енергетичну ефективність будівель», прийнятими з урахуванням положень директиви 2012/27EU Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. «Про енергоефективність» та Директиви 2010/31/EU щодо енергетичної ефективності будівель. Зроблені висновки щодо розвитку відповідного законодавства України у сфері забезпечення сталого розвитку та пропозиції щодо удосконалення законодавства.

Біографія автора

О. О. Кравчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор юридичних наук, доцент, головний редактор, завідувач кафедри господарського та адміністративного права

Посилання

Закон України від 8 червня 2017 року No 2095-VIII «Про Фонд енергоефективності». Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2095-19

Закон України від 22 червня 2017 року No 2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель». Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2118-19

Президент України Петро Порошенко підписав у КПІ імені Ігоря Сікорського два закони. Режим доступу: http://kpi.ua/2017-07-20

Білоцький С.Д. Сучасний стан міжнародно-правового регулювання енергоефективності. Науко- вий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. 2012. Вип. 2. С. 332–339. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2012_2_42

Вознюк М.А., П’ятак В. А. Фінансування енергозберігаючих технологій компанії НЕФКО, регіо- нальний досвід та завдання / // Регіональна економіка. 2012. No 2. С. 109–114. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2012_2_13

Лір В. Енергетична політика сталого розвитку як вектор інтеграції Україна-ЄС. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. No 4. С. 158–176. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_4_15

Климчук М.М. “Environmental Economics” – сучасний концепт управління енергозбереженням на підприємствах. // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2017. No 14. Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/ article/view/108707/103655

Кравчук О. Право як інструмент забезпечення сталого розвитку // Актуальні питання рефор- мування правової системи: зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 16–17 червня 2017 р.) / уклад. Л.М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. C. 44–45.

Закон України від 15 грудня 2010 року No 2787-VI «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства». Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2787-17

Directive 2012/27/EU of The European Parliament and of The Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056: en:PDF

Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of The Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:15 3:0013:0035:en:PDF

Вишняк І.О. Шляхи реалізації енергоефективної політики в житловому фонді України // Публічне управління: теорія та практика. 2014. Вип. 3. С. 143–148. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Pubupr_2014_3_24

Bright Award given to green energy innovators. Stanford News. URL: http://news.stanford. edu/2017/09/20/2017-bright-award-given-green-energy-innovators/

Онищенко О. Загадка Фонду енергозбереження. Режим доступу: https://zaxid.net/ zagadka_fondu_energozberezhennya_n1343530

ЄС готовий профінансувати Фонд енергоефективності України, – домовленість Прем’єр-міністра України з Віце-президентом Єврокомісії. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=250271760&cat_id=244274130

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право