СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Автор(и)

  • О. Є. Костюченко Університет державної фіскальної служби України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152774

Ключові слова:

соціальне партнерство, соціальний діалог, працівники, роботодавці, держава, соціально-партнерські відносини

Анотація

Робота присвячена аналізу соціального партнерства в Україні. У статті розглянуто теоретичні проблеми щодо визначення соціального партнерства як явища, охарактеризоване це явище як відносини між суб’єктами трудового права. Розкрито статус суб’єктів соціального партнерства, визначено об’єкт цих відносин та їх зміст.

Біографія автора

О. Є. Костюченко, Університет державної фіскальної служби України

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу

Посилання

Про колективні договори і угоди: Закон України No 3356-ХІІ від 01.07.1993 р.// Відом. Верховної Ради України. 1993. No 36. Ст. 361.

Про організації роботодавців: Закон України No 2436-III від 24.05.2001 р. // Відом. Верховної Ради України. 2001. No 32. Ст. 171.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України No1045-ХІV від 15.09.1999 р. // Відом. Верховної Ради України. 1999. No 45. Ст. 397.

Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. 712 с.

Ярошенко О.М. Соціальне партнерство: реалії та перспективи // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009 р. / За ред. В.В. Жернакова. Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. С. 83–87.

Про соціальний діалог в Україні: Закон України No 2862-VІ від 23.12.2010 р. // Голос України від 18 січн. 2011. No 8.

Арсентьєва О.С. Реалізація інтересів працівників у рамках системи соціального партнерства на етапі реформування трудового права України // Форум права. 2010. No 2. С. 15–19. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10aoctpu.pdf

Слюсар А.М. Держава − суб’єкт соціально-партнерських відносин // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків, 22-23 квітня 2009 р. / За ред. В.В. Жернакова. Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009. С. 185–187.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М.: Юрид. лит, 1996. – 384 с.

Лушников А.М., Лушникова М.В. Очерки теории трудового права. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2006. 940 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право