DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152709

ПОЛІТИЧНЕ ЛОБІЮВАННЯ В УКРАЇНІ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ТА БЕЗПЕКОВОМУ ВИМІРАХ

В. О, Олексенко

Анотація


У статті розкрито аспекти фактично існуючих форм і моделей політичного лобіювання в Україні, їх вплив на стабільність політичної системи та національну безпеку держави. Обґрунтовано доцільність регламентації та нормативно-правового регулювання лобістської діяльності в Україні. У теоретичній і практичній площині та спираючись на досвід, отриманий з моменту проголошення не залежності, проаналізовані законодавчі ініціативи, спрямовані на встановлення правового поля та легалізацію політичного лобіювання.

Ключові слова


політичне лобіювання; національна безпека; групи тиску; тіньове лобіювання; законодавча влада; виконавча влада; нормативно-правове регулювання лобіювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Віннічук О.В. Інституційний дизайн лобізму в умовах демократії [Текст] / О.В. Віннічук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2014. Вип. 8. С. 171.

Експертна група погодила текст концепції проекту Закону України «Про лобіювання» [Електронний ресурс] // Лобіювання в Україні. 02.10.2015. Режим доступу: http://www.lobbying.in.ua.

Корнієнко В.О. Олігархізація влади [Текст] / В.О. Корнієнко // Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник / І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов [та ін.]; за наук. редакцією Н. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2015. 199 с.

Лавренов Д.А. Непряме політичне лобіювання [Текст] / Д.А. Лавренов // Дні науки філософського факультету – 2013: Міжнародна наукова конференція, 16–17 квіт. 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. Ч. 7. 56–57 с.

Лопата М. Лобіювання: світова практика та українські реалії [Електронний ресурс] / М. Лопата. Режим доступу: http://postua.info/lopata.htm

Малишенко Л.О. Специфіка лобіювання в сучасній Україні [Текст] / Л.О. Малишенко // Вісник національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого: зб. наук. пр. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків: Право, 2012. No2. С. 260–268.

Манойло Е.А. Особливості та перспективи розвитку регіонального лобізму в Україні [Текст] / Е.А. Манойло // Дні науки філософського факультету – 2013: Міжнародна наукова конференція, 16–17 квіт. 2013 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. Ч. 7. 70–72 с.

Скумін А. Без еліти: нові кадрові ініціативи влади – чергова порція «реформаторського» піару. Український тиждень. 2012. 20 лютого (No 6). URL: http://tyzhden.ua/Politics/41898

Слісаренко І. Україна – поле гри без правил для іноземних лобістів. Персонал. 2005. No 11.