ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РОЗВИТОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Автор(и)

  • Р. Голечек Ужгородський національний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).152706

Ключові слова:

парламентаризм, Чеська Республіка, партизація, політична конкуренція, посткомунізм, уряд, парламент

Анотація

У статті проаналізовано особливості впливу політичної конкуренції на розвиток парламентаризму в Чеській Республіці. Автор розглядає основні етапи політичного розвитку даної країни, результати парламентських виборів та специфіку формування і діяльності урядів Чехії. Доведено, що чеський парламентаризм є стабільним політичним інститутом, хоча на сучасному етапі намітилися негативні тенденції в партійному житті чеського суспільства.

Біографія автора

Р. Голечек, Ужгородський національний університет

аспірант кафедри політології і державного управління

Посилання

Тарасов І. Парламентаризм и политическая конкуренция в Чешской Республике [Електронний ресурс] / Илля Тарасов. Режим доступу: // http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/ parlamentarizm_i_politicheskaja_konkurencija_v_cheshskoj_respublike_2008-05-21.htm

Федорчак Т. Політична трансформація Чеської Республіки: внутрішні та зовнішні виміри: Монографія / Татьяна Федорчак. Івано-Франківськ: Видавництво ІФНТУНГ, 2012. 543 с.

Марадик Н. Перехід до демократії в Чеській Республіці: Монографія / Наталія Марадик. Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2012. 174 с.

Андрощук І. Соціо-політична зумовленість політичної структуризації партій і партійної системи в Чехії: від «оксамитової революції» до сьогодення / Ірина Андрощук // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2016. Випуск 8. С. 237–249.

Лемак В. Державно-правова реформа в Чехословаччині в умовах постсоціалістичної модернізації й поділу федерації / Василь Лемак. Ужгород: «Ліра», 2002. 248 с.

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplněni některých dalšich zákonů ve zněni zákona č. 212/1996 Sb., nalezu US č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nalezu US č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., č. 37/2002 Sb., č. 171/2002 Sb., č. 230/2002 Sb., č. 62/2003 Sb.

Щербакова Ю. Особенности развития парламентаризма в Чешской Республике / Процессы демократизации в Восточной Европе: ожидания и реальность / Отв. ред. Ю.И. Игрицкий. М., 2002. 228 с.

Зазнаев О. Полупрезидентская система: теоретические и прикладные аспекты / Олег Зазнаєв. Казань, 2006. 374 с.

Sbirka zakonů Česke Republiky / Пер. с чеш. яз. С. Новиковой / Под ред. Б.Страшуна. М., 1993. 125 с.

Бухарин Н. Разделение властей в странах Центральной и Юго-Восточной Европы / Н. Бухарин // Власть. 2004. No 1. С. 66–74.

Офіційний сайт Національної виборчої комісії Чеської Республіки. http://www.volby.cz

Cirner M. Niekoľko poznámok o spoločenskom a politickom systéme Československa z rokov 1918–1938 / Michal Cirner // Annales Scientia Politica. 2015. roč. 4, č. 1. C. 62–66.

Задорожнюк Э. Партии и движения в Чехии: структурная эволюция и проблема приоритетов // Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х годов / Отв. ред. Ю.Ф. Зуди- нов. М., 1997. 262 с.

Тарасов И. Вказана праця.

Pšeja P. Stranický systém Česke republiky. Politické strany a jejich vývoj 1989-1998 / Petr Pšeja. Brno: CDK, 2005. 202 s.

Centrum pro výzkum veřejného mínění. http://www.cvvm.cz

Федорчак Т. Парламентські вибори в Чеській Республіці 2010 року / Тетяна Федорчак // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2014. No 7 (215). С. 228–241.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Політологія