ОСОБЛИВОСТІ УНІВЕРСАЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В БОРОТЬБІ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ЗЛОЧИНІВ (НА ПРИКЛАДІ КОРУПЦІЇ)

Автор(и)

  • І. С. Нуруллаєв Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152691

Ключові слова:

ООН, Декларація ООН про боротьбу з корупцією та хабарництвом у міжнародних комерційних операціях 1996 р., Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р., Конвенція ООН проти корупції 2003 р

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю на універсальному рівні на прикладі боротьби з корупцією. У статті зазначено, що із середини 1970-х рр. ООН почала відігравати дедалі важливішу роль у забезпеченні ефективності співробітництва держав у боротьбі з корупцією. Антикорупційні зусилля органів ООН були спрямовані на формування універсального організаційно-правового механізму міжнародного співробітництва, що є стандартною формою організації співробітництва в боротьбі зі злочинністю. Такий механізм має в основі багатосторонній міжнародний договір, що передбачає створення відповідного органу конвенційного контролю за його дотриманням. Специфіка корупції передбачає залучення до боротьби з нею інших міжнародно-правових інструментів, що спрямовані на боротьбу з організованою злочинністю, відмиванням «брудних грошей» тощо, та створених на їх основі контрольних органів. Також досліджуваний механізм є водночас міжнародно-правовим і політичним. Це означає, що міжнародне співробітництво в боротьбі з корупцією спирається на засоби дипломатичного впливу, які широко використовують міжнародні міжурядові організації. Зокрема, ключове значення на універсальному рівні мають такі прийняті в межах ООН юридичні та політичні документи про боротьбу з корупцією: Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб 1996 р., Декларація ООН про боротьбу з корупцією та хабарництвом у міжнародних комерційних операціях 1996 р., Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р., Конвенція ООН проти корупції 2003 р. Сукупність цих актів складає своєрідну нормативно-правову основу універсального організаційно-правового механізму міжнародного співробітництва в боротьбі з корупцією.
У статті зазначено, що міжнародне співробітництво в боротьбі з корупцією демонструє зразок сучасної універсальної моделі міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю та окремими її видами. Водночас звернено увагу на важливість досягнення принаймні мінімального рівня взаємодії всіх форм міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю. Підкреслюється, що належне виконання універсальною моделлю міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю й окре- мими її видами координуючої ролі у відносинах із регіональними механізмами боротьби зі злочинністю залишається проблематичним. Це жодним чином не принижує значення універсальної моделі та свідчить, скоріше, про потребу в чіткому визначенні універсальних і регіональних пріоритетів, у межах яких можлива ефективна координація міжнародної та міжнародно-правової співпраці.

Біографія автора

І. С. Нуруллаєв, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права

Посилання

Буроменський М.В. Деякі особливості застосування в Україні міжнародних договорів про боротьбу з організованою злочинністю. Вісник Академії правових наук України. 1999. No 2(17). С. 50–58.

Візір А.М. Міжнародно-правові зобов’язання держав з Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції: дис. ... канд. юрид. наук; НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Х., 2011. 215 с.

Данількевич М.І. Проблеми боротьби з корупцією: міжнародний і вітчизняний досвід. Коррупция: региональные и отраслевые тенденции: сборник научных статей / под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. О.: Феникс, 2003. С. 71–81.

Домбругова А.В. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з корупцією. Юридичний вісник України. 2007. No 2. С. 12.

Душейко Г.О., Киценко Д.М. Досвід міжнародного співробітництва в боротьбі з корупцією: загальний огляд діяльності Інтерполу. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2002. No 3(24). C. 162–169.

Зелинская Н.А. Международные преступления и международная преступность: монография. О.: Юридическая литература, 2006. 256 с.

Мацко А.С. Діючі міжнародні структури боротьби з корупцією. Економіка. Фінанси. Право. 2000. No 6. C. 23–28.

Невмержицький Є.В. Міжнародний досвід протидії корупції. Вісник Академії прокуратури України. 2007. No 2. C. 64–73.

Петрашко С.Я. Міжнародно-правовий механізм протидії корупції: автореф. дис. ... канд. юрид. каук; Інститут законодавства ВРУ. К., 2012. 20 с.

Пронюк Н.В. Актуальні питання міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії корупції. Науковий вісник Дипломатичної академії України. К.: Демід, 2004. Вип. 10: Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття. Ч. 2. C. 140–155.

Чимний Р.С. Для боротьби з корупцією не вистачало тільки конвенції (Європейська конвенція про боротьбу з корупцією). Закон і бізнес. 1999. No 6. C. 12.

Нуруллаєв І.С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією: монографія. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 160 с.

Богуш Г.И. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Вестник Московского университета. Серия 11 «Право». 2006. No 3. C. 22–39.

Chazanfar S.M. Third World Corruption; A Brief Survey of Issue. Journal of Social, Political and Economic Studies. 2000. Vol. 25. No 3. P. 351–368.

Документ ООН. Е/СNo1997/31 Add.1.

Документ ООН. А/АС.260/2. 08.08.2001.

Документ ООН. Е/С.15/1997/3.

Документ ООН. А/64/122*. 05.10.2009.

Документ ООН. А/65/90. 09.06.2010.

Документ ООН. А/66/303. 15.07.2011.

Документ ООН. E/CN.15/2011/5. 26.01.2011.

Документ ООН. E/CN.15/2012/9. 07.02.2012.

Матеріали 8-го Конгресу ООН з попередження злочинності та ставлення до правопорушників (Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 1990 р.). Нью-Йорк ООН, 1991. 100 с.

Довідковий документ про міжнародну боротьбу з корупцією, підготовлений Секретаріатом ООН. Каїр, 1995. A/CONF.169/14.

Міжнародно-правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / упор. М.І. Кашлик та ін. К.: Школяр, 1999. 200 с.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (adopted by the UN Millenium General Assembly on 15 November 2000). Compendium of International Legal Instruments on Corruption. Vienna, November 2003. P. 216–248.

Документ ООН. E/CN.15/2001/3. 02.04.2001.

Документ ООН. А/АС.55/61. 22.01.2001.

Документ ООН. А/АС.260/2. 08.08.2001.

Документ ООН. А/АС.58/4.

Документ ООН. А/АС.59/155.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. URL: http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-r.pdf.

Документ ООН. А/RES/59/155.

Документ ООН. А/RES.59/242.

Документ ООН. А/C.2/64/L.64. 04.12.2009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право