DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152652

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ У ХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ

М. В. Несправа

Анотація


У статті порівнюються принципи і норми, закріплені у Загальній Декларації прав людини та інших базових міжнародно-правових актах, які гарантують права і свободи людини, із біблійними заповідями. Показано, що теологічні та філософські концепції томізму, кальвінізму і кантіанства, обґрунтувавши фундаментальні цінності природного права, справедливості, рівності, людської гідності, свободи та відповідальності, заклали фундамент розумінню прав людини як об’єктивних невідчужуваних сутностей. Охарактеризовані особливості трактування прав і свобод людини у католицькій, протестантській і православній традиціях. Робиться висновок про те, що кожна з християнських конфесій зробила свій внесок у генезу усіх трьох поколінь прав людини. Доводиться, що сучасний концепт прав і свобод людини має джерелом християнську духовну традицію.

Ключові слова


права людини; християнські цінності; природне право; право на життя; людська гідність; свобода; відповідальність; справедливість; рівність; солідарність

Повний текст:

PDF

Посилання


Максимов С. І.. Дзьобань О. П. Філософський зміст і обґрунтування прав людини. Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл., С. І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук, проф. О. Г. Данильяна. Харків: Право, 2009. Розд. ІІ, тема 9, параграф 3. С. 149-153.

Definition of the most basic European Values. Creative Commons by EuropeanValues.info. 2016. URL:http://europaeischewerte.info/fileadmin/templates/Documents/ewdef_en.pdf

Загальна Декларації прав людини: Резолюція 217 A (III) Генеральной Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015?lang=uk

Іоан-Павло ІІ. Енцикліка Centesimus annus (1991). / Український католицький університет: Інститут релігії та суспільства. URL: http://irs.ucu.edu.ua/dzherela/sotsialni-entsikliki/ ivan-pavlo-ii-centesimus-annus-1991/

Pocklington D. Catholic and Protestant approaches to law: convergence or divergence? Law and Religion Scholars Network (LARSN) Annual Conference 2016. (Oxford, 10 May 2016) URL: http://www.lawandreligionuk.com/2016/05/10/catholic-and-protestant-approaches-to-law- convergence-or-divergence/

Фома Аквинский. О различных видах закона, вопрос 91. Сумма теологии: в 12 т. / перевод, редакция, примечания С. И. Еремеева. К.: Ника-Центр, 2010. 432 с. Т VI. URL: https://azbyka.ru/otechnik/ konfessii/summa-teologii-tom-6/2 (дата доступа: 15.12.2017).

Traer R. Christian Support for Human Rights. Religion and Human Rights. 2015. Vol. 3, No. 1. URL:http://religionhumanrights.com/Religion/Christian/christian.fhr.htm (Last accessed: 22.12.2017).

Witte J. The Reformation of Rights: Law, Religion and Human Rights in Early Modern Calvinism. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 254 р. URL: http://www.cambridge.org/gb/ academic/subjects/religion/theology/reformation-rights-law-religion-and-human-rights-early-modern- calvinism#8LFAqXUQ1T5y0yB6.97

Fortman D. G. Religion and Human Rights: A Dialectical Relationship. e-International Relations. 5 Dec. 2011. URL: http://www.e-ir.info/2011/12/05/religion-and-human-rights-a-dialectical-relationship/

Евсевий Кесарийский (Памфил) Церковная история: в 10 кн. Кн. 1. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Evsevij_Kesarijskij/tserkovnaja-istorija/1_1https://azbyka.ru/otechnik/Evsevij_Kesarijskij/tserkovnaja-istorija/1_1

Кант И. Критика практического разума. СПб.: Наука, 1995. 528 c.

Миссия Православной Церкви в современном мире. Вклад Православной Церкви в достижение мира, справедливости, свободы, братства и любви между народами и устранение расовой и прочих дискриминаций: проект документа Всеправославного Собора, одобренный Собранием Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Шамбези, 21-28 января 2016 года. (Шамбези, 28 января 2016 г.) URL: http://www.patriarchia.ru/db/print/4360988.html

Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла (Гавана, 13 февраля 2016 г.) URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html.

Фома Аквинский. О справедливости: вопрос 58. Сумма теологии: в 12 т. / перевод, редакция, примечания С. И. Еремеева. К.: Ника-Центр, 2010. 432 с. Т VIІІ. URL: https://azbyka.ru/otechnik/ konfessii/summa-teologii-tom-8/12 (дата доступа: 20.11.2017).

Василий Великий. Правила, подробно изложенные в вопросах и ответах (Большой Аскетикон). URL:https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pravila-prostranno-izlozhennye-v-voprosah-i-otvetah/#0_4

Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира. Избранное. Образ общества. М.: Знание, 1994. 385 c.

Кarel Vasak Human Rights: A Thirty-Year Struggle. The Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights. UNESCO Courier. 30:11, Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, November 1977. Vol. XXX, Iss. 11. URL: http://unesdoc.unesco.org/ Ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=48063&set=4A516CB0_0_13&gp=0&lin=1&ll=1

Папа Римский и Вселенский Патриарх подписали декларацию, подтверждающую путь к единству. Релігія в Україні. 2014. 27 мая. URL: http://www.religion.in.ua/news/vazhlivo/25908-papa-rimskij-i-vselenskij-patriarx-podpisali-deklaraciyu-podtverzhdayushhuyu-put-k-edinstvu.html