ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ПОСІВУ АБО ВИРОЩУВАННЯ СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ

Автор(и)

  • Д. А. Морозов Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, Україна
  • В. С. Бондар Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152649

Ключові слова:

спеціальні знання, наркотичні засоби, спеціаліст, незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель, незаконне культивування нарковмісних рослин

Анотація

У статті проведено наукове дослідження особливостей використання спеціальних знань під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій у розслідуванні незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель.

Біографії авторів

Д. А. Морозов, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

викладач циклу загально-правових дисциплін
Луганського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції»

В. С. Бондар, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

кандидат юридичних наук, доцент, начальник відділу організації наукової роботи

Посилання

Бондар В. С. Концептуальні засади інтегративної моделі застосування спеціальних криміналістичних знань у кримінальному судочинстві. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка: Науково-теоретичний журнал. No4. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. С. 70-78.

Голдина Е. В. Некоторые аспекты осмотра места происшествия по преступлениям, связанным с незаконным культивированием наркотикосодержащих растений. Сб. матер. межд. конф. Красноярск, 2015. С. 183-184.

Земцова С. И. Участие специалиста в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. М., 2017. 271 с.

Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі у проведенні огляду місця події: наказ МВС No 1339 від 3 листопада 2015 року. // Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15/paran7#n7

Космодемьянская Е. Е. Организационно-тактические аспекты производства осмотра места происшествия при расследовании незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства иди психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ). Вестник МВД России. 2015. No3 (35). С. 46-49.

Космодемьянская Е. Е. К вопросу о структурных элементах методики расследования незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. Барнаул: ФГКОУ ВПО «БЮИ МВД России», 2017. No 15-1. С. 74-75.

Кривонос М. В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: монографія. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2017. 412 с.

Кримінальне провадження No 12015040650001100 Жовтневий РВ ГУ НП України в Дніпропетровській області.

Кримінальне провадження No 43243180110000125 Слов’янський МВ ГУ НП в Донецької області.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування: Закон України від 16 листопада 2017 року // Верховна Рада України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62853.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право