ГАРАНТІЯ ЯК ВИД ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ТРЕТІХ ОСІБ

Автор(и)

  • О. Я. Кузьмич Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152617

Ключові слова:

гарантія, гарант, третя особа, правочин, боржник, кредитор, основне (головне) цивільне правовідношення

Анотація

Стаття присвячена аналізу гарантії з точки зору правовідносин за участю третіх осіб, а саме гарантів, внаслідок чого зроблено висновок, що гарант відповідає всім ознакам, які є характерними для третіх осіб у цивільних правовідносинах. Проаналізовано підстави виникнення та зміст гарантійного зобов’язання як додаткового щодо основного (головного) як забезпечуваного.

Біографія автора

О. Я. Кузьмич, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри судочинства
Навчально-наукового юридичного інституту

Посилання

Безклубий І.А. Банківські правочини: монографія. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 456 с.

Боднар Т.В. Договірні зобов’язання в цивільному праві : (заг. положення): навч. посіб. К.: Юстиніан, 2007. 280 с.

Єсіпова Л.О. Гарантія у цивільному праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Одеса, 2006. 20 с.

Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2013. 320 с.

Паракуда О.В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». К., 2012. 15 с.

Слома В.М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Львів, 2007. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право