DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152608

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ КООРДИНАТ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОЧИНСТВА

П. Д. Гуйван

Анотація


Праця присвячена дослідженню актуальних питань щодо дотримання національною судовою системою розумних строків вирішення справ. З’ясовано зміст відповідної європейської вимоги, яка є елементом справедливого судочинства. Наведені та проаналізовані суб’єктивні чинники даної правової ідеї. Вказані недоліки, пов’язані з порушенням часових координат національним судівництвом, та способи їх усунення.

Ключові слова


справедливий суд; розумний строк; своєчасне судочинство

Повний текст:

PDF

Посилання


Указ Президента України від 10.05.2006 No 361/2006 «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/361/2006.

Гуйван П.Д. Окремі практичні питання щодо чинників, які обумовлюють недотримання розумних строків розгляду справи. Підприємництво, господарство і право. 2017. No 8. С. 20.

Гуйван П.Д. Право на справедливий суд: європейські сентенції та українські реалії: темпоральний аспект. Держава і регіони. 2017. No 2. С. 30.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 20 травня 2016 року у справі No 553/4130/14-ц. Архів Ленінського районного суду м. Полтави за 2014 рік.

Рішення ЄСПЛ від19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі» (Kreuz v. Poland), заява No 28249/95. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_030.

Рішення ЄСПЛ від 14 жовтня 2003 року у справі «Труш проти України», заява No. 50966/99. URL: http://echr.ketse.com/doc/50966.99-en-20031014/.

Рішення ЄСПЛ від 28 березня 2006 року у справі «Мельник проти України», заява No 23436/03. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_037.

Рішення ЄСПЛ від 3 квітня 2008 року у справі «Пономарьов проти України», заява No 3236/03. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_434.

Справа No 553/4211/15-ц. Архів Ленінського районного у м. Полтаві суду за 2015 рік.

Рішення ЄСПЛ від 18 листопада 2010 року у справі «Мушта проти України», заява No 8863/06. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_660.

Рішення ЄСПЛ від 6 грудня 2006 року у справі «Воловік проти України», заява No 15123/03. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_336.

Разік В.В. Право на справедливий судовий розгляд. URL: www.fond.lviv.ua//wpcontent/biblioteka/ Sprav_syd_dostyp1.pdf.