ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ ДО ЗАВІДУЮЧИХ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

  • В. І. Бенедик Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152603

Ключові слова:

корупція, обмеження спільної роботи близьких осіб, конфлікт інтересів, завідуючі відділеннями закладів охорони здоров’я

Анотація

У статті шляхом системно-структурного аналізу положень вітчизняного антикорупційного законодавства, а також правового статусу завідуючих підрозділами закладів охорони здоров’я (зокрема, завідуючих відділеннями лікарень), досліджено питання правомірності застосування до останніх обмежень спільної роботи близьких осіб. Звертається увага на уразливість завідуючих відділеннями та їх близьких осіб в аспекті охорони трудових прав у контексті означеної проблеми.

Біографія автора

В. І. Бенедик, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач наукового сектора

Посилання

Про запобігання корупції: Закон України No 1700-VІІ від 14.10.2014. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

Цивільний кодекс України: Кодекс України, Закон від 16.01.2003 No 435-ІV. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю: затверджено Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 No 3. URL: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/rozyasnennya_15.08.16_15.30_14_0.pdf.

Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України No 5 від 26.04.2002. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02.

Любінець О.В. Особливості визначення посадових осіб у закладах охорони здоров’я з метою застосування вимог антикорупційного законодавства. Економіка і право охорони здоров’я. 2016. No 1(3). С. 61.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я: затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України No 117 від 29.03.2002 (у редакції від 14.09.2017). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ5907.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право