DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152594

ІНТЕРНЕТ-ПІРАТСТВО ЯК РАЦІОНАЛЬНИЙ ВИБІР (З ПОГЛЯДУ МОДЕЛІ Ґ. БЕККЕРА ТА КОНЦЕПЦІЇ МІКРО-МАКРО ПЕРЕХОДІВ ДЖ. КОЛМЕНА) 1

В. А. Шелухін

Анотація


Стаття розглядає інтернет-піратство в Україні. Пропонований аналіз ґрунтується на теорії раціонального вибору, насамперед моделі Ґ. Беккера та концепції мікро-макро переходів Дж. Колмена. Увага в статті фокусується на випадку піратського каналу «Склад книжок українською мовою» в месенджері Telegram. Автор розглядає соціоструктурні передумови інтернет-піратства, негативні екстерналії та пропонує оптимальну умову нормативного регулювання й покарання, що з економічної позиції позбавить піратство сенсу.

Ключові слова


інтернет-піратство; теорія раціонального вибору; концепція мікро-макро переходів Дж. Колмена; модель Ґ. Беккера; максимізація корисності

Повний текст:

PDF

Посилання


Coleman J.S. The impact of Gary Becker’s work on sociology. Acta Sociologica. 1993. Vol. 36. No 3. P. 169–178.

Шелухін В. Принцип максимізації корисності поза класичною концепцією раціональності: «соці- альний механізм» як альтернатива. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2015. No 4(29). Т. 1. С. 13–20.

Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement (2011). URL: http://www.iipawebsite.com/ 2011_SPEC301_TOC.htm.

Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement (2012). URL: http://www.iipawebsite.com/ 2012_SPEC301_TOC.htm.

Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement (2013). URL: http://www.iipawebsite.com/ 2013_SPEC301_TOC.htm.

Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement (2014). URL: http://www.iipawebsite.com/ 2014_SPEC301_TOC.htm.

Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement (2015). URL: http://www.iipawebsite.com/ 2015_SPEC301_TOC.htm.

Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement (2016). URL: http://www.iipawebsite.com/ 2016_SPEC301_TOC.htm.

Ukraine 2016 Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement (2016). URL: http://www.iipawebsite.com/rbc/2016/2016SPEC301UKRAINE.PDF.

Trump D. Text of a letter from the President to the Speaker of the House of Representatives and the President of the Senate. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/ text-letter-president-speaker-house-representatives-president-senate-13/.

Денисюк О. Проблеми та перспективи розвитку охорони інтелектуальної власності в Україні. Адвокат. 2009. No 7(106). С. 38–41.

Гумега О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: пошук шляхів удосконалення. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. No 6. С. 118–125.

Розвиток і захист інтелектуальної власності в Україні: звіт. – Париж; Київ: Бізнес-ініціатива Між- народної торгової палати щодо зупинення підробок і піратства, УНК МТП, 2014. – 42 с. URL: http://iccua.org/wp-content/uploads/2014/07/--Rozvitok-i-zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-v-Ukrayini--- zvit-za-2014-rik.pdf.

Столяренко Д. Нужна ли «политэкономия пиратства»? Часопис СВОЄ. 2013. No 2. С. 28–30.

Becker G. The economic approach to human behavior. Chicago; London: University of Chicago Press, 1976. 294 p.

Мертон Р. Социальная структура и аномия. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон; пер. с англ. Е. Егоровой. М.: Хранитель, 2006. С. 243–281.

Messner S., Rosenfeld R. Crime and the American dream. Boston: Wadsworth, 1994. 130 p.

Рущенко И. «Криминальная революция» как социетальный фактор. Социология: теория, методы, маркетинг. 2008. No 3. С. 194–210.

Carrabine E., Cox P., Lee M., Plummer K., Sought N. Criminology: a sociological introduction. 2nd edition. London; New York: Routledge, 2009. 530 p.

Becker H. Outsiders: studies in the sociology of deviance. New York: Free Press, 1963. 179 p.

Coleman J. Foundations of Social Theory. Cambridge, Massachusetts; London: Harvard University Press; Belknap Press, 1994. 994 p.

Тімашов В. Юридична відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. Підприєм- ництво, господарство і право. 2016. No 2. С. 38–42.

Алєксєєв С. Чи має ДБР розслідувати злочини ОЗУ? URL: http://yur-gazeta.com/publications/actual/ chi-mae-dbr-rozsliduvati-zlochini-ozu.html.

Віннічук Ю., Казанцев Д. Антон Мартинов: українці не просто стали менше фінансувати агре- сора, вони дали поштовх для розвитку української книги: інтерв’ю. URL: https://biz.censor.net.ua/ resonance/3011585/gero_bznesu_anton_martinov_ukrants_ne_prosto_stali_menshe_fnansuvati_ agresora_voni_dali_poshtovh_dlya.

МВС назвало зарплати кіберполіції. URL: https://ua.korrespondent.net/ ukraine/3576699-mvs-nazvalo-zarplaty-kiberpolitsii.

Калюжний К. Мінімальна зарплата судді у 2017 році – 24 000 грн. URL: https://tribuna.pl.ua/news/ minimalna-zarplata-suddi-u-2017-rotsi-24-tisyachi-griven/.

Луценку й решті прокурорів підняли зарплати. URL: http://www.pravda.com.ua/news/2017/08/30/7153560/.