ДЕМАРКАЦІЯ ПОНЯТЬ «ВОЄННИЙ КОНФЛІКТ», «ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ» ТА «ВІЙНА»

Автор(и)

  • Я. С. Пилипенко Запорізький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152571

Ключові слова:

військовий, воєнний, воєнний конфлікт, збройний конфлікт, війна

Анотація

У статті досліджений етимологічний зміст понять «воєнний» та «військовий». Проаналізований зміст таких понять як «воєнний конфлікт», «збройний конфлікт» та «війна». Також автором визначені відмінні та спільні ознаки цих понять. Встановлений зв’язок між поняттями «воєнний конфлікт», «збройний конфлікт» та «війна» за допомогою категорій загального, особливого та одиничного.

Біографія автора

Я. С. Пилипенко, Запорізький національний університет

аспірант кафедри соціології

Посилання

Словник української мови: у 11 т. / ред. колег. І. К. Білодід та ін. Київ: Наукова думка, 1970–1980. Т. 1: А – В / ред. П. Й. Горецький, А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, Н. І. Швидка. 1970. 799 с.

Воєнна Доктрина України: Указ Президента України від 24.09. 2015 р. No 555/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015 (дата звернення 23.12.2017).

Дяченко В. І., Цюрупа М. В., Шумський П. В. Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Ч. І. Історія становлення. Київ: Сфера, 1999. 128 с.

Денисов С. Ф., Кардаш К. С. Воєнний конфлікт: зміст та співвідношення з близькими поняттями. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». Дніпропетровськ, 2012. No 1(2). С. 107-113.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Москва: Азъ, 1992. 960 с.

Політологічний енциклопедичний словник / упорядник В. П. Горбатенко; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. Київ: Генеза, 2004. 736 с.

Клаузевиц К. О войне. / пер. с нем. А. Рачинского. Москва: Логос, Наука. 448 с.

Сірий С. Сутність понять «локальна війна» і «воєнний конфлікт» та їх типологія. Політичний менеджмент. Київ, 2006. No 4. С. 124-134.

Мишкуро М. А. Соотношение понятий «война» и «вооруженный конфликт» в международном гуманитарном праве. Молодой ученый. Казань, 2016. No8. С. 763-764.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Соціологія