DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152570

ДЕТЕРМІНАЦІЯ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

О. Б. Орос

Анотація


У статті розкрито особливості детермінації насильницької поведінки серед підлітків. Здійснено аналіз теоретико-методологічних основ детермінації насильницької поведінки. Виділено основні групи детермінуючих факторів насильства на мікрорівні, мезорівні та макрорівні; уточнено соціальні чинники насильницької поведінки серед підлітків. Здійснено аналіз специфіки насильницької поведінки дітей підліткового віку, що перебувають під вартою.


Ключові слова


насильство; насильницька поведінка; детермінація насильницької поведінки; діти підліткового віку

Повний текст:

PDF

Посилання


Молодежное насилие. Информационный бюллетень No 356

Август 2011 г. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/ru/index.html.

Норт Д. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд. Ин-та Гайдара, 2011. 480 с.

Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні: аналіт. звіт / ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. К.: К.І.С., 2008. 196 с.

Пінейру П.С. Доповідь про насильство щодо дітей у світі / Редкол.: Шірін Аумірудді-Чіффра, Ненсі Берон, Джо Бекер та ін. К.: Перфект Стайл, 2006. 364 с.

Жмуров Д.В. Словарь терминов агрессии. Иркутск, 2008. 290 с. URL: http://www.vocabulum.ru/.

Змановская Е.В. М.: Академия, 2007. 288 с.