НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ НА НЕСОЦІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ (ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ)

Автор(и)

  • В. В. Любчук Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152568

Ключові слова:

методика викладання, традиційні методи викладання, нетрадиційні, іннова- ційні методи викладання

Анотація

У статті аналізуються нетрадиційні методи викладання соціології, які можуть застосовуватися на несоціологічних спеціальностях. Зокрема, звертається увага на такі методи викладання, як есе та малюнок. В основі статті представлений досвід застосування методу есе на спеціальності «Соціальна робота» та методу малюнка на спеціальності «Образотворче мистецтво». Метод есе активізував наявні в студентів соціологічні знання, допомігши їм не лише висловитися із заданої теми, але спрогнозувати розвиток подій. Метод малюнку допоміг налагодити міждисциплінарні зв’язки між соціологією та малюванням, передати власне бачення за допомогою візуальних засобів. Застосування нетрадиційних методів викладання соціології на несоціологічних спеціальностях має свою специфіку, зокрема, варто враховувати особистісні та професійні якості викладача, напрям підготовки студентів та характеристики окремої студентської групи.

Біографія автора

В. В. Любчук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри загальної і соціальної психології та соціології

Посилання

Нетрадиционные методы преподавания социологии / А.Н. Горбач, И.Д. Ковалева, О.А. Редько, Ю.Г. Сорока: Учеб. пособие; под. ред. И.Д. Ковалевой. Х., 2001. 328 с.

Социология в аудитории: искусство преподавания. Х.: Издательский центр Харьковского нацио- нального университета имени В.Н. Каразина. 2003. 303 с.

Преподавание социологии как социально-гуманитарная интеракция: II Зимняя сессия Междунородной Летней школы молодых социологов: тезисы докл. Харьков, 2001

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів: Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008. 280 с.

Тарасенко В. До питання розроблення методик викладання соціології. Соціологія:теорія, методи, маркетинг. 2010. No 2. С. 170.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Соціологія