DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152568

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ НА НЕСОЦІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ (ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ)

В. В. Любчук

Анотація


У статті аналізуються нетрадиційні методи викладання соціології, які можуть застосовуватися на несоціологічних спеціальностях. Зокрема, звертається увага на такі методи викладання, як есе та малюнок. В основі статті представлений досвід застосування методу есе на спеціальності «Соціальна робота» та методу малюнка на спеціальності «Образотворче мистецтво». Метод есе активізував наявні в студентів соціологічні знання, допомігши їм не лише висловитися із заданої теми, але спрогнозувати розвиток подій. Метод малюнку допоміг налагодити міждисциплінарні зв’язки між соціологією та малюванням, передати власне бачення за допомогою візуальних засобів. Застосування нетрадиційних методів викладання соціології на несоціологічних спеціальностях має свою специфіку, зокрема, варто враховувати особистісні та професійні якості викладача, напрям підготовки студентів та характеристики окремої студентської групи.


Ключові слова


методика викладання, традиційні методи викладання, нетрадиційні, іннова- ційні методи викладання

Повний текст:

PDF

Посилання


Нетрадиционные методы преподавания социологии / А.Н. Горбач, И.Д. Ковалева, О.А. Редько, Ю.Г. Сорока: Учеб. пособие; под. ред. И.Д. Ковалевой. Х., 2001. 328 с.

Социология в аудитории: искусство преподавания. Х.: Издательский центр Харьковского нацио- нального университета имени В.Н. Каразина. 2003. 303 с.

Преподавание социологии как социально-гуманитарная интеракция: II Зимняя сессия Междунородной Летней школы молодых социологов: тезисы докл. Харьков, 2001

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів: Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2008. 280 с.

Тарасенко В. До питання розроблення методик викладання соціології. Соціологія:теорія, методи, маркетинг. 2010. No 2. С. 170.