ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • А. О. Жовнір Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152556

Ключові слова:

інформаційна безпека, інформаційні загрози, електронне навчання, медіаосвіта, цифрова компетентність

Анотація

У статті розглядаються ключові передумови та фактори актуалізації ідеї забезпечення інформаційної безпеки в контексті інституту освіти. Представлені теоретико-методологічні підходи до визначення та інтерпретації поняття інформаційної безпеки. Стаття присвячена визначенню ролі медіаосвіти та цифрової компетентності як ключових механізмів забезпечення інформаційної безпеки в умовах електронного навчання.

Біографія автора

А. О. Жовнір, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій

Посилання

Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; за наук. ред. В.В. Різуна. К.: Центр вільної преси, 2012. 352 с.

Жовнір А.О. Упровадження медіаосвіти та формування медіакомпетентності як ключові фактори забезпечення інформаційної безпеки громадянина та держави. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: збірник наук. праць. Класичний приватний університет, 2017. Т. 1 (No 73). С. 178–194.

Голубєв В.О. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання комп’ютерних технологій. Запоріжжя: Просвіта, 2001. 252 с.

Закон України «Про Національну програму з інформатизації». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80.

Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования / Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова. М.: Фонд Развития Интернет, 2013. 144 с.

Martin A. Digital Literacies for Learning. London: Facet Publishing, 2006. 242 p.

Жовнір А.О., Яцура К.Г., Фоломєєв М.А., Крижанівська В.І., Тремполець Д.М. Оцінка рівня впровадження електронного навчання в українських ВНЗ шляхом аналізу їх веб-ресурсів: теоретичні аспекти соціологічного аналізу. Київ: Український соціум, 2017. No 2(61). С. 45.

Чичерина Н.В. Медиаграмотность как ключевая компетенция современного специалиста: структура и содержание. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. No 1. С. 152–158.

Zwaneveld, B. & Bastiaens, T. ICT competences of the teacher: About supporting learning and teaching processes with the use of ICT, 2008. URL: https://www.researchgate.net/publication/45344472_ICT_ competences_of_the_teacher_About_supporting_learning_and_teaching_processes_with_the_use_ of_ICT.

Sabaliauskas, T., Bukantaitė, D., Pukelis, K. Designing teacher information and communication technology competencies' areas. Vocational Education: Research & Reality, 2006. (12). Р. 152.

Жовнір А.О., Яцура К.Г., Фоломєєв М.А., Крижанівська В.І., Тремполець Д.М. Особливості включеності вищої школи України до системи електронного навчання. Грані. 2017. No 7(147). С. 80.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Соціологія