ФЕНОМЕН ПОПУЛІЗМУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ (КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ)

Автор(и)

  • М. С. Яворський Чернівецькийнаціональний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).141456

Ключові слова:

популізм, лідер, політична фразеологія, політичний процес, ідеологічна боротьба, боротьба за економічні та політичні права

Анотація

У статті представлено основні віхи формування феномену популізму та його найяскравіші прояви упродовж політичної історії від часів античності і до сьогодення. Обґрунтовується теза про те, що популізм пройшов складну дорогу від примітивного «бунту мас» і розширення громадянських свобод для нижчих верст населення до співпраці та співдружності активної частини суспільства за
спільні економічні вимоги та демократичну участь «мас» у політичному житті країн різних континентів.

Біографія автора

М. С. Яворський, Чернівецькийнаціональний університет імені Юрія Федьковича

аспірант кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Посилання

Ionescy Ghita. Populism:its meanng and national characteristics. London School of Economics and Political Science, 1969. 263 p.

Taggart P. The New Populism and the New Politics. Chippenhem: Antony Rowe Ltd. 1996.

Panizza F. Populism and the Mirror of Democracy. London, 2005. URL: http://books.google.com / books?id =swBC 1B35DbEC.

Canovan M. Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy. Political Studies, 1996.

Meny Y., Surel Y. Democracies and the Populism Challenge. New York: Palgrave Macmillan, 2002.

Taggart P. Populism. Buckingham PA:Poen University Press, 2000.

Taifel H., Turner J. An integrative theory of intergroup conflict. In Psychology of Intergroup Relations. Monterey, Brooks/Cole, 1979.

Tarchi M. Populism Italian Style. In Democracies and the Populist Challenge, 2002.

Walicki A. Russia. In Populism – Its Meaning and National Characteristics, 1969.

Видрін Д. «Формула любові», як базова виборча технологія / Українська правда. 2009. 14 липня. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/ articles /2009/07/14/4494028/

Дубина О. Що таке популізм ? Політика і час. Зовнішні справи. 1992. No 3. С. 67-71.

Іванов М. С. Політична індоктринація як чинник формування тоталітарних політичних режимів. Гілея. 2005. No 1. С.188-199.

Моммзен Т. История Рима / Предисловие А. Горчакова. Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer. info/ bibliotek_Buks/History/ Momm/intro2.php

Кручинина Н. А. Британские политические традиции: либерализм, консерватизм, социализм. Курс лекций: учеб. пособие. Eкатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 168 с.

Ванян К. Правовой популизм: Теоретико-методологический анализ: дис. ... канд. юр. Наук. Ростов-на-Дону, 2006.

Goodwyn L. The Populist Moment. Short History of the Agrarian Revolt in America. Oxford University Press, 1978.

Hicks J.D. The Populist Revolt. A History of the Farmers Allience and the People’s Party. University of Nebraska Press, 1959.

Hofstadler R. The Age of Reform. From Bryan to FDR. N.Y., 1955.

Wortman R. The Crisis pf Russian Populism. Cambridge: Cambridge Unsversity Press, 1967. 211 р.

Юнг К.-Г. Архетип и символ. М.: Ренесанс, 1991.

Мандель Б. Р. Политическая психология как научная дисциплина в гуманитарном вузе. М.: Наука, 2008.

Weyland K. Neoliberal Populism in Latin America and Eastern Europe // Comparative Politics Vol. 31, No 4, 1999.

Ball D. The radical right, The new American right expended and updated. Garden City, N.Y. Doubleday, 1963.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Політологія