УМОВИ ТА ФАКТОРИ ПОШИРЕННЯ СЕПАРАТИСТСЬКИХ НАСТРОЇВ В УКРАЇНІ: ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • О. В. Павлятенко Національний інститут стратегічних досліджень, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).141453

Ключові слова:

етнонаціональна політика, сепаратизм, національні меншини, етнополітична безпека

Анотація

У статті аналізується конфліктний потенціал етнонаціональних відносин в Україні, який в умовах суспільно-політичних трансформацій використовується зовнішніми акторами задля деструктивного впливу на внутрішньополітичну ситуацію у країні. Одним з основних механізмів дестабілізації у сучасних умовах стає поширення інспірованих ззовні сепаратистських настроїв в областях компактного проживання національних меншин.

Біографія автора

О. В. Павлятенко, Національний інститут стратегічних досліджень

аспірант Національного інституту стратегічних досліджень

Посилання

Стратегія національної безпеки України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

Вавринчук М. Етнополітична безпека у системі національної безпеки України на етапі сучасного

державотворення: монографія. К.: Правова єдність, 2009. С. 8.

Національний склад населення України та його мовні ознаки. За даними Всеукраїнського пере-

пису населення 2001 року. К.: Держкомстат, 2003. 245 с.

Дівак В. Деякі проблеми реформування адміністративно-територіального устрою та регіоналіза-

ція України. Держава і право. 2009. No 45. С. 627.

Чи властиві українцям настрої сепаратизму – загальнонаціональне опитування //

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». URL: http://dif.org.ua/article/

chi-vlastivi-ukraintsyam-nastroi-separatizmu-zagalnonatsionalne-opituvannya

Грицак: РФ підживлює сепаратизм у низці регіонів. URL: http://www.pravda.com.ua/

news/2015/07/5/7073525/.

Горбулін Володимир «Гібридна війна як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу».

URL:

http://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-yak-klyuchoviy-instrument-rosiyskoyi-geostrategiyi-

revanshu-_.html

Лойко Л. Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність:

монографія. К.: Фоліант, 2005. 634 с.

Павлятенко О. В. Витоки регіонального сепаратизму на Донбасі. Дні науки філософського

факультету, 2016. Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції. Ч.9 / ред-

кол.: А.Є. Конверський. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. 279 с.

Найнестабільнішими регіонами залишаються Одеська і Харківська області. URL:

https://ukr.media/ukrain/251501/

Сергей Кивалов – главный сепаратист Одессы. URL: https://antikor.com.ua/articles/9188sergej_

kivalov__glavnyj_separatist_odessy

Буджакская республика. В Украине начался парад суверенитетов. URL: http://informburo.dn.ua/

cgi-bin/iburo/start.cgi?info52=2914

Сепаратизм по-закарпатськи. Чи хоче Угорщина забрати собі частину України. URL: https://tsn.ua/

ukrayina/separatizm-po-zakarpatski-chi-hoche-ugorschina-zabrati-sobi-chastinu-ukrayini-947597.html

Бейла Ковач заявляє, що Україна не буде в ЄС без Притисянського округу на Закарпатті. URL:

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/81604

Закарпаття, Галичина та Буковина утворять єдину територіальну одиницю? URL: http://ua-reporter.

com/novosti/167668 16.

Про звернення Закарпатської обласної ради про внесення змін до Конституції України та зако-

нів України з метою надання широких адміністративних і фінансових повноважень органам міс-

цевого самоврядування. URL: http://zakarpat-rada.gov.ua/normatyvni-dokumenty/rishennya-rady/

vii-sklykannya/3-sesiya-i-zasidannya-05-04-2016/

Сліпецька Ю. Північна Буковина: конфліктний потенціал у контексті соціополітичного роз-

межування в Україні. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, серія «Питання політології». 2015.

Вип. 28. С. 111-117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Політологія