СТРУКТУРА ТА ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Автор(и)

  • Н. В. Лепська Запорізький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).141450

Ключові слова:

геополітика, територія, простір, геополітичний простір, типологія геополітичного простору, просторова організація світу, структура геополітичного простору

Анотація

У статті розглядається поняття простору в геополітичному контексті. Аналізується структура геополітичного простору. Визначається еволюція геополітичного простору в аспекті його типологізації. Відзначається, що для кожної історичної епохи був властивий свій тип геополітичного простору, що відповідає певному типу суспільно-економічного укладу та організації держави. Наголошується, що ускладнення структури геополітичного простору є перманентним процесом, і його сутнісною ха- рактеристикою є ущільнення геополітичних взаємодій. Зауважується, що внаслідок цивілізаційного розвитку відбувалося і формування нових форм технологічного освоєння геополітичного простору та конкурентної боротьби між державами як провідними акторами геополітики за ресурси виживання.

Біографія автора

Н. В. Лепська, Запорізький національний університет

кандидат політичних наук, докторант, доцент кафедри політології
Запорізького національного університету

Посилання

Бусыгина И.М., Окунев И. Ю. Пространственное распределение силы и стратегии государств, или что и как объясняет геополитика. Политические исследования. 2014. No 2. С. 106.

Замятин Д.Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов. М.: Знак, 2006. 488 с.

Комлева Н.А. Несколько замечаний относительно природы и типологии геополитических про- странств. Пространство и время. 2014. No 1(15). С. 90–101.

Косолапов Н. Пространственно-организационный подход к анализу международных реалий. URL: http://www.intertrends.ru/fifteen/005.htm.

Косолапов Н.А. От территории к пространствам: политико-исторический екскурс. Транснацио- нальные политические пространства: явление и практика. Отв. ред. М.С. Стрежнева. М.: Изда- тельство «Весь Мир», 2011. С. 15.

Окунев И. Сопряжение пространства и власти: многообразие ликов современной геополітики. Mеждународные процессы. 2013. No 3-4 (34-35). URL: www.intertrends.ru/anniversary%20issue/ Okunev.pdf.

Тынянова О. Н. Концепция организованного геополитического пространства: инфраструкутрная организация приграничных ТВД в постклассическую эпоху. Пространство и время. 2013. Том 3. Выпуск 1. URL: http://e-almanac.space-time.ru/index/tom-3.-vyipusk-1.

Цымбурский В. Земля за великим лимитрофом: от «России-Евразии» к «России в Евразии». Биз- нес и политика. 1995. No 9. URL: http://www.archipelag.ru/geopolitics/osnovi/russia/earth/.

Шарапов А.К. Идентификация свойств геополитического пространства. Вестник ЗабГУ. 2013. No 05(96). С. 65.

Внучко С.М. Політичний простір в глобальному вимірі. URL: http://papers.univ.kiev.ua/1/filosofija_ politologija/articles/vnuchko-s-political-space-in-global-dimension_19648.pdf.

Дністрянський М.С. Геополітика: Навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 436 с.

Матвієнко Р.О. Механізм формування категорії «простір». Актуальні проблеми економіки. 2013. 6(144). С. 17–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Політологія