РЕКОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕРНОЇ ДЕРЖАВИ: АВТОНОМІЯ, СПРОМОЖНІСТЬ, НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ ТА КОНФЛІКТИ

Автор(и)

  • А. В. Багінський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).140646

Ключові слова:

держава, модерна держава, державна спроможність

Анотація

У статті розглядаються проблеми сучасної держави з точки зору ефективності її функцій. Автономність та спроможність держави досліджуються в контексті стабільності політичного режиму та належного урядування. Для аналізу останніх тенденцій застосовуються теоретичні здобутки сучасної історичної соціології.

Біографія автора

А. В. Багінський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Багінський А.В. Теорії модерної держави: війна та кристалізація. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. Київ; Одеса: Типографiя «Айс Принт», 2016. No 1/2 (29/30). С. 19–25.

Гельман В. Политические основания недостойного правления в постсоветской Евразии. ПОЛИ- ТИЯ. No 3(82). 2016. С. 90–115.

Голдстоун Дж. К теории революции четвертого поколения. Логос No 5(56). 2006. С. 58–103.

Дерлугьян Г. Адепт Бурдье на Кавказе: Эксизы к биографии в миросистемной перспективе. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010. 560 с.

Коллинз Р. Макросоциология: очерки социологии большой длительности. Пер. с англ. Н. Розова. М.: УРСС, ЛЕНАНД, 2015. 504 с.

Кревельд Мартин Ван. Расцвет и упадок государства. М.: ИРИСЭН, 2006. 544 с.

Кутуєв П. Держава, що сприяє розвитку: вступ до соціологічної проблематики. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2015. No 4. С. 3–19.

Кутуєв П. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм. К.: Сталь, 2005. 500 с.

Кутуєв П.В. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. 516 с.

Словник української мови: в 11 т. / редкол.: I. К. Бiлодiд (голова) та iншi; Акад. наук Укр. РСР, Iн-т мовознавства iм. О.О. Потебні. К.: Наук. думка, 1970–1980. Том 9, 1978. 920 с.

Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. 552 с.

Хиршман А.О. Выход, голос и верность: Реакция и упадок фирм, организаций и государств. М.: Новое издательство, 2009. 156 с.

Evans P. Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton: Princeton univ. press, 1995. 323 p.

Hendrix, Cullen S., Measuring State Capacity: Theoretical and Empirical Implications for the Study of Civil Conflict (2009). Journal of Peace Research, Vol. 47, No. 3, pp. 273-285; APSA 2009 Toronto Meeting Paper. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1450586.

Skocpol T. Bringing the state back in: Strategies of analysis in current research // Bringing the state back in. Cambridge: Cambridge univ. press, 1985. 390 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Політологія