ЧЕРГУВАННЯ ЯК РІЗНОВИД РОБОЧОГО ЧАСУ

Автор(и)

  • О. В. Тихонюк Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140568

Ключові слова:

робочий час, місце роботи, чергування, надурочна робота, робота з ненормованим робочим днем, робота по змінам, відгул

Анотація

У статті розглянуті відмінності між чергуванням та надурочною роботою, роботою з ненормованим робочим днем, роботою під час змін; умови, за яких відбувається залучення працівників до чергувань на підприємствах, установах, організаціях та можливі варіанти компенсації за чергування, а також аналізується саме чергування як елемент управлінської діяльності.

Біографія автора

О. В. Тихонюк, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. – Відомості Верховної Ради Укра- їни. – 1971. – (Додаток до No 50). – Ст. 21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Постанова Секретаріату ВЦРПС «Про чергування на підприємствах і установах» від 02.04.1954 No 233.

Карпенко Д. О. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656 с. – (Економіка. Фінанси. Право).

Трудове право України: Академ. курс: Підруч. / А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.; За заг. ред. Н. М. Хуторян. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 608 с. – (Економіка. Фінанси. Право).

Болотіна Н. Б. Трудове право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 375 с.

Щербина В. І. Трудове право України: Підручник / За ред. В.С. Венедіктова. – К.: Істина, 2008. – 384 с.

Лавріненко О. В. Робочий час, його склад та види у контексті аналізу положень проекту нового Трудового кодексу України / О. В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – No 1. – С. 35-39.

Про режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку: Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 22.06.2007 No 199/13/116-07.

Прилипко С. М. Трудове право України: підручник / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х.: ФІНН, 2009. – 728 с.

Проект Трудового кодексу України, розроблений Кабінетом Міністрів України від 12.11.2014.

Проект Трудового кодексу України No 1108, розроблений народними депутатами України В. Харою, Я. Сухим, О. Стояном.

«Правила визначення робочого часу і часу відпочинку екіпажів повітряних судів цивільної авіації України», затверджені наказом Міністерства транспорту України від 02.04.2002 No 219.

«Положення про робочий час і час відпочинку плаваючого складу судів морського флоту», затвер- джене постановою Держкомпраці СРСР від 21.03.1960 No 402/9.

«Умови оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій ДСНС України», затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10.07.2006 No 431.

«Умови оплати праці працівників Державної прикордонної служби Україні», затверджені наказом МВС України від 27.06.2013 No 622.

«Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту насе- лення», затверджені наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 No 308/519.

«Умови оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад та працівників, професії і посади яких віднесені до окремих галузей соціально-культурної сфери, Служби зовнішньої роз- відки України», затверджені наказом Служби зовнішньої розвідки України від 23.10.2007 No 210.

«Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту Зброй- них Сил України», затверджені наказом Міністерства оборони України від 28.02.2006 No 125.

Наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України від 10.03.1994 No 40-Ц “Про введення в дію «Особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів на залізницях і метрополітенах України»”.

Проект Трудового кодексу України No 1658, розроблений народними депутатами України В. Грой- сманом, Л. Денісовою, М. Папієвим [URL]: http: // w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3 511=53221&pf35401=322609.

Авескулов В. Д. Правове регулювання чергувань / Право та інновації No 1 (13) 2016. – С. 203-208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Право