DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140564

КРИМІНАЛІСТИЧНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ВЧИНЯЛИ РОЗКРАДАННЯ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ

О. Б. Камоцький

Анотація


Про засади, проблеми та особливості інформаційної моделі особистості злочинців, які здійснювали розкрадання у науково-дослідних та проектних організаціях України.

Ключові слова


інформаційна модель; структура криміналістичної характеристики особисто- сті злочинців; які здійснювали розкрадання у науково-дослідних та проектних організаціях України; її елементи; кореляційні зв’язки та взаємозалежності між ними

Повний текст:

PDF

Посилання


Більш детально про важливість досліджень з цій сфері дивись, наприклад, Камоцкий А.Б. Мето- дика расследования хищений совершаемых в научно-исследовательских и проектных организа- циях (По материалам украинской ССР) // Автореферат канд. дис. – Киев, 1988. – 32 с.

Глазырин Ф.В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого // Автореферат. докт. дис. – Свердловск, 1973. – 38 с.

Більш детально стосовно криміналістичної характеристики дивись Старушкевич А.В. Криміналіс- тична характеристика злочинів: Навчальний посібник. Київ НВТ «Правочин». НАВСУ. 1997. 41 с.