DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140533

СТРУКТУРАЦІЯ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ: ПОНЯТТЯ ТА НАПРЯМИ

О. В. Крижановська

Анотація


У статті запропоновано розглядати становлення правового порядку та теорії правового порядку через призму теорії структурації Е. Гідденса. Виділено чотири основні напрями структурації правового порядку, що пов’язані з виведенням у центр правового порядку діяльнісного суб’єкта, що
артикулює та репродукує норми й цінності, а також з оформленням теорії правового порядку як самостійного й автономного напряму загальнотеоретичної юриспруденції.

Ключові слова


правовий порядок; теорія правового порядку; інституціоналізація правового порядку; структурація

Повний текст:

PDF

Посилання


Гидденс Э. Устроение общества. Очерки теории структурации / Э. Гидденс. – М.: Академический проект, 2005. – 528 с.

Горобець К. В. Структурність права як його універсальність / К. В. Горобець // Актуальні проблеми політики. – 2012. – Вип. 44. – С. 102–112.

Соболевська М. Неофункціоналістські та постструктуралістські теорії у сучасній соціології / М. Соболевська. – К.: Дух і літера, 2010. – 164 с.

Керимова Л. М. Теория структурации Э. Гидденса: методологические аспекты / Л. М. Керимова, Т. Х. Керимов // Социологические исследования. – 1997. – No 3. – С. 37–47.

Мельничук О. С. Аксіологічні основи права / О. С. Мельничук, К. В. Горобець // Право України. – 2010. – No 4. – С. 220–224.

Мельничук О. С. Аксиогерменевтический аспект правопорядка / О. С. Мельничук, К. В. Горобец // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. – Вип. 49. – С. 287–290.

Крижановський А. Ф. Правовий порядок в Україні: витоки, концептуальні засади, інфраструктура / А. Ф. Крижановський. – Одеса: Фенікс, 2009. – 504 с.

Арабаджи Н. Б. Аксіологія сучасного правового порядку / Н. Б. Арабаджи. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 188 с.

Кун Т. Структура научных революций. С вводной статьей и дополнениями 1969 г. / Т. Кун. – М.: Прогресс, 1977. – 300 с.

Тарасенко В. Г. Постулаты права / В. Г. Тарасенко. – М.: Городец, 2009. – 128 с.