DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140520

НЕОБХІДНІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВ ПРОФКОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ОЦІНКИ ПРАВОВІДНОСИН АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДДЯМИ

І. П. Голосніченко

Анотація


У статті досліджується особливості правозастосування в адміністративних судах. Доказується необхідність використання спеціальних, у тому числі технічних знань при розгляді справ у цих спеціалізованих органах.

Ключові слова


адміністративні суди; технічні знання; компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Закону України «Про судоустрій і статус суддів // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – No 31. – Ст. 545.

Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. – М., 1960.

Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х томах. Т. 1. – М.: Юрид. лит. 1981. – С. 322-323.

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов. – М.: Омега-Л. – 2004. – С. 454-455.

Кодекс адміністративного судочинства // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – No 35-36. – Ст. 446.