РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • О. О. Дем’яненко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140500

Ключові слова:

громадянське суспільство, приватний сектор, неурядові організації, міжнародні організації, глобалізація, профспілки, кооперативи, Інтернет, державний сектор

Анотація

У статті здійснено комплексне дослідження оновлених ролей, які виконує громадянське суспільство у соціально-політичній системі, сформованих під впливом глобалізаційних процесів («охоронець», «адвокат», «постачальник послуг», «експерт», «інкубатор», «представник», «визначник стандартів» тощо), а також ключових умов, в яких відбувається співпраця громадянського суспіль- ства, приватного та державного секторів, зокрема, невідповідність глобальних інституцій цілям, гіперпов’язаність світу, зростання інтересу до ролі віри і релігійної культури в суспільстві, громадський тиск через зростання економічної нерівності і т. д.

Біографія автора

О. О. Дем’яненко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

здобувач кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

McGrew A. Global Politics in a Transitional Era [Text] // Global Politics: Globalization and the Nation- State, ed. A. Mcgrew, P. Lewis. – Cambridge : Polity Press, 1993. – P. 311-326.

Задорожня Н., Задорожня О., Тюхтенко Н. Еволюція громадянського суспільства в умовах гло- балізації [Електронний ресурс] / Н. Задорожня, О. Задорожня, Н. Тюхтенко. – Режим доступу : http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2967/1/ 15_ЕВОЛЮЦІЯ%20ГРОМАДЯНСЬКОГО%20 СУСПІЛЬСТВА%20В%20УМОВАХ%20ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.pdf. – Назва з екрану.

President’s Advisory Council on Faith-based and Neighbourhood Partnerships (2010): A New Era of Partnerships: Report of Recommendations to the President, Washington DC: White House Office on Faith-based and Neighborhood Partnerships, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ ofbnp-council-final-report.pdf

Бек У. Что такое глобализация? [Текст] / пер. с нем. А. Григорьева и В. Сидельника; общая ред. и послесл. А. Филиппова. М.: Прогресc-Традиция, 2001. – 304 с.

Михейкин С. В. Тенденции развития гражданского общества и правового государства в условиях глобализации [Текст] / С. В. Михейкин // Исторические, философские, политические и юридиче- ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – No4 (10): в 3-х ч. 4.1. – С. 111-114.

CIVICUS (2012): State of Civil Society 2011, Johannesburg: CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, http://socs.civicus.org/wpcontent/uploads/2012/04/State-of-Civil-Society-2011.pdf

World Bank (2009): World Bank – Civil Society Engagement: Review of Fiscal Years 2007- 2009, Washington DC: World Bank, http://siteresources.worldbank.org/CSO/Resources/ CivilSocietyBook2009final.pdf

The Pew Forum on Religious and Public Life (2010): The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010, Washington DC, http://www.pewforum.org/global-religious-landscape.aspx.

Schechter G. M. The Revival of Civil Society. Global and Comparative Perspectives. Ed.by Schechter Michael G. – London: MacMillan, 1999. – 295 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Політологія