КІБЕРБЕЗПЕКА УКРАЇНИ: НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОСТІ

Автор(и)

  • І. О. Валюшко Дипломатична академія України при МЗС України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140496

Ключові слова:

кібепростір, кібербезпека, кіберагресія, кібермогутність, кіберзагроза

Анотація

У статті розкриваються проблеми кібербезпеки України. Звертається увага на наукове осмис- лення термінів «кіберпростір», «кібербезпека» як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками цього питання. Вказано, що дотепер ще не існує чітко визначеного змісту зазначених термінів, що ускладнює наукове осмислення та подальше практичне подолання тих проблем і викликів, які поста- ють у кіберпросторі. Актуалізується питання кібермогутності держави. Відзначається, що для кібер- простору можуть застосовуватися модернізовані, проте за суттю ті ж самі підходи, які були сформу- льовані класиками геополітики. Описано основні загрози кібербезпеці України в контексті російської інформаційної- та кіберагресії. В колі уваги – питання реалізації патріотичних волонтерських проектів метою яких є протистояння російським кібератакам. Вказано, що з початком російської військової агресії проти України розпочалася трансформація національного інформаційного законодавства, в тому числі щодо кібербезпеки. У статті проаналізовано основні нормативно-правові акти України, які були прийняті з 2014 року та регулюють сферу кібербезпеки.

Біографія автора

І. О. Валюшко, Дипломатична академія України при МЗС України

аспірант, Дипломатична академія України при МЗС України

Посилання

Cyberpower and National Security / ed.by Franklin D.Kramer, Stuart H.Starr, Larry Wentz.– Washington, D.C.: Potomac Books,2009.– 642 p.

Cyberspace Policy Review [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/ assets/documents/Cyberspace_ Policy_ Review_final.pdf

Information systems defence and security: France’s strategy. – French Network and Information Security Agency. – 2011. – С. 23. – Режим доступу : //www.gouvernement.fr/sites /default/files/fichiers_joints/ livre-blanc-sur-la-defense-et-la-securite-nationale_2013.pdf

Liepman M.J., Jr.Cyberspace: The Third Domain / James M.Liepman, Jr.[Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.hsdl.org/?view&doc=89385&coll=public

Lookingglass Report: Russia Backed Cyber Attack on Ukraine Gov’t Leaders. – [Електронний ресурс]. – http://blog.executivebiz.com/2015/04/lookingglass-report-russia-backed-cyber-attacks-on- ukrainian-govt-leaders/

National Military Strategy for Cyberspace Operations [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.dod.gov/pubs/foi/ ojcs/07-F-2105doc1.pdf

Stubley D. What is Cyber Security? – [Електронний ресурс]. – www.7elements.co.uk/resources/blog /what-is-cyber-security

Антонюк В. Механізми державного реагування на сучасні виклики та загрози інформаційній без- пеці. – [Електронний ресурс]. – http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=747

Баранов О. Про тлумачення та визначення поняття «кібербезпека» // Інформація і право. – 2014. – No 2 (42). – С. 54-62.

Беззуб І. Нова Воєнна доктринаУраїни: керівництво до дії чи декларація? – [Електронний ресурс]. – http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1495:novavoenado ktruna2&catid=71&Itemid=382

В Україні вперше ввели бакалаврську спеціальність із «Кібербезпека». – [Електронний ресурс]. –https://lviv.com/lab/v-ukrayini-vpershe-vvely-bakalavrsku-spetsialnist-iz-kiberbezpeky/

Добродумов О. Месіанізм та антимесіанізм Росії у кібепросторі. – [Електронний ресурс]. – http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34971/36-Dobrodym.pdf?sequence=1

Дубов Д. «Питання створення «Огляду сектору кібербезпеки України». Аналітична записка. – [Електронний ресурс]. – http://www.niss.gov.ua/articles/1911/

Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія / Д. В. Дубов. – К: НІСД, 2014. – 328 с.

Зеттер К. Хакерська атака Росії на українську енергосистему: як це було. – [Електрон­ ний ресурс]. – http://texty.org.ua/pg/article/newsmaker/read/66125/Hakerska_ataka_Rosiji_ na_ukrajinsku_jenergosystemu_jak

Історія InformNapalm. Відповіді на запитання, які ставлять найчастіше (FAQ). – [Електронний ресурс]. – https://informnapalm.org/ua/istoriya-informnapalm-vidpovidi-na-zapytannya-yaki-stavlyat- najchastishe-faq/

Кіберполіція (Україна) – [Електронний ресурс]. – https://uk.wikipedia.org/wiki/Кіберполіція_(Україна)

Манжай О.В. Використання кіберпростору в оперативнорозшуковій діяльності / О.В.Манжай // Право і безпека.Науковий журнал. – 2009. – No 4. – С. 142–149.

Опубліковано карту поширення вірусу Petya.A: Україна зазнала наймасштабнішої атаки. – [Елек- тронний ресурс]. – https://www.unian.ua/politics/2003496-opublikovano-kartu-poshirennya-virusu- petyaa-ukrajina-zaznala-naymasshtabnishoji-ataki.html

Погорецький М. Поняття кіберпростору як середовища вчинення злочинів / М.Погорецький, В.Ше- ломенцев // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2009. – No 2. – С. 77–81.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про основні засади забезпечення кібербез- пеки» – [Електронний ресурс]. – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH1N268B.html

Президент затвердив Стратегію кібербезпеки України. – [Електронний ресурс]. – https://dt.ua/ POLITICS/prezident-zatverdiv-strategiyu-kiberbezpeki-ukrayini-202619_.html

Проект Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» – [Електронний ресурс]. – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH1N268W.html

Рекомендация МСЭ-Т X.1205. Обзор кибербезопасности. – Женева : МСЭ, 2009. – С. 55. – [Елек- тронний ресурс]. – www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9136&lang=ru

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України». – [Електронний ресурс]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» – [Електронний ресурс]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» – [Електронний ресурс]. – http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/96/2016

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» – [Електронний ресурс]. – http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374

Фурашев В.М. Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності // Інформація і право. – 2012. – No 2. – С. 162-169.

Шипка Р. Безпека в кібепросторі. – [Електронний ресурс]. – http://www.ispc.org.ua/wp-content/ uploads/2015/07/conference_05_17.pdf#page=98

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Політологія