СОЦІОКУЛЬТУРНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЕРБАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК ВЗАЄМОДІЇ З ПСИХІЧНО ХВОРИМИ

Автор(и)

  • О. Ф. Піронкова Класичний приватний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140492

Ключові слова:

вербально-поведінкові практики, соціальні практики, соціокультурні трансформації, політичні трансформацій, економічні трансформації, психічно хворі, стигматизація

Анотація

Наголошено, що Україна переживає період соціокультурних, політичних та економічних трансформацій. Ці процеси неминуче призводять до зміни вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії між різними категоріями населення, в тому числі і різних верств населення із психічно хворими. Відокремлено такі закономірності соціокультурних, політичних та економічних трансформацій: диспропорція в процесах трансформації модусу поведінки по відношенню до психічно хворих, а саме випередження соціокультурних детермінант щодо політичних та економічних, поява практики в вигляді необов’язковості медичної допомоги, патерналістська вербально-поведінкова практика взаємодії з психічно хворими через обмеження працездатності та наданні соціальної допомоги, необхідності прийому саме медикаментозного лікування.

Біографія автора

О. Ф. Піронкова, Класичний приватний університет

кандидат соціологічних наук, докторант Класичного приватного університету

Посилання

Ручка А. Особенности системной трансформации современного украинского общества / А. Ручка // Современное общество. – 1994. – No 4. – С. 6-15.

Заславская Т.И. Трансформация социальной структуры российского общества / Т.И. Заслав- ская // Куда идет Россия. – М., 1996. – 11 с.

Танчер В. Політичні партії та рухи у світлі “ситуації постмодерну” / В. Танчер, О. Карась, О. Куче- ренко. – К.: Вища освіта, 1997. – 378 с.

Головаха Е. Трансформирующееся общество. Опыт социологического мониторинга в Украине / Е. Головаха. – К.: Инст-т социологии НАН Украины, 1996. – 143 с.

Катаев С. Консервативные и модернизационные компоненты социокультурной трансформации / С. Катаев // Cоциология: теория, методы, маркетинг, 2000. – C. 76-81.

Ramon S. Psichiatria democratica: a case study of an Italian community mental health service / S. Ramon // International Journal of Health Services. – 1983. – No 13 (2). – Р. 307-24.

Фисун А. Концепция неопатримониализма в современной политической теории: уроки для «чет- вертой волні» демократизации / А. Фисун // Ойкумена: альман. Сравнительн. Исслед. Полит. Институт., соц-екон. Сист. и цивилизац. – Вып. 5. – Х., 2007. – С. 123-137.

Сотула О.В. Перехідні і трансформаційні процеси в економіці України / О.В. Сотула // Збірник нау- ково-технічних праць Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – 2009. – С. 25.

Смит М.С. Фармацевтический маркетинг. Принципы, среда, практика / М.С. Смит, Е.М. Коласса, Г. Перкинс, Б. Сикер. – М.: Литтерра, 2005. – 392 с.

Мосолов С.Н. Биологические основы современной антипсихотической терапии / С.Н. Мосолов // Российский психиатрический журнал. – 1998. – No 6. – С. 7-12.

Мосолов С.Н. Современный этап развития психофармакотерапии // Новые достижения в тера- пии психических заболеваний / С.Н. Мосолова. – М.: Бином, 2002. – С. 21-37.

Пиронкова О.Ф. Отношение общества к психически больным на современном этапе становления психиатрической службы / О.Ф. Пиронкова // Соціологічні дослідження. – 2013. – No12. – С.185-192.

Пиронкова О.Ф. Надгосударственная категория макросоциальных детерминант формирова- ния вербально-поведенческих социальных практик взаимодействия с психически больными / О.Ф. Пиронкова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. – No 57. – С. 134-139.

Пиронкова О.Ф. Макросоциальные детерминанты отношения общества к психически больным периода новейшей истории / О.Ф. Пиронкова // Материали за 10-а международна научна прак- тична конференция «Бъдещите изследвания». Том 31. Психология и социология. – София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2014. – С. 67-70.

Albers L. Handbook of psychiatric drugs. Year 2001–2002 edition / L.J. Albers, R.K. Hahn, Ch. Reist – California: Current Clinical Strategies Publishing, 2002. – 98 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Соціологія