DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140488

ЧИ КОЖНА НОВАЦІЯ СТАЄ ІННОВАЦІЄЮ: АРГУМЕНТ СУСПІЛЬНИХ НАУК

О. О. Онуфрієнко

Анотація


Стаття представляє собою систематизовану оцінку взаємозв’язку та розбіжностей таких понять, як «новація» та «інновація», а також комплексне обґрунтування головних причин, чому в Україні новація не переростає в інновацію, а також наслідків, до яких це призводить в історичному контексті.


Ключові слова


новація; інновація; новизна; винахід; дослідник

Повний текст:

PDF

Посилання


Cassel G Theory of Social Economy, New York, 1932.

Finne K. N. Igor Sikorsky, The Russian Years. – Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1987;

Hardesty Cochrane D. von, Lee R. The Aviation Careers of Igor Sikorsky. – Washington, DC: National Air and Space Museum / University of Washington Press, 1989.

Kerber L. L. Stalin’s Aviation Gulag: A Memoir of Andrei Tupolev and the Purge Era, edited by Von Hardesty. – Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1996.

Oberg J. E. Red Star in Orbit. – New York: Random House, 1981. – P. 74–77.

Rosen W. The Most Powerful Idea in the World: A Story of Steam, Industry and Innovation. – New York: Random House, 2010.

Schpiethoff A. Vorbemerkungen zu einer Theorie der Uberproduktion // Jahrbuch fur Gesetzgebung..., 1902.

Schumpeter J. Business Cecles. – New York: McGraw – Hill, 1939.

Sikorsky I. The Story of the Winged S. – New York: Dodd, Mead & Co.,1941;

Tsvetkov V. Ya. Innovations Analysis in Terms of OECD Standards // European Researcher. 2012. Vol. (31). No 10–1.

Белкінд Л. Д. Павло Миколайович Яблочков, 1847–1894. – М.: Видавництво Академії наук СССР, 1962.

Вестингауз Дж. Опасности электрического освещения //Электричество. – 1890. – No 4. – С. 68.

Господарство і суспільство як загальні поняття // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / М Вебер; Перекл. з нім., післям. та комент. О. Погорілого. – Київ, 1998. – С. 67-82.

Грэхэм Л. Сможет ли Россия конкурировать? // Л. Грэхэм, – 2013 р., Вид. з дозволу Massachusetts Institute of Technology acting through The Mit Press, – 242 с.

Інновації: проблеми науки і практики: Моногр. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006 – 336 с. Укр.мова.

Кундеева Г.А. Основні категорії теорії інновацій // Прометей. – 2007 р. – No 3. – С. 116.

ОС The measurement of scientific and technological activities. Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data / OSLO MANUAL – European Commission Eurostat. Organisation for Economic Co-operation and Development. 2004.

Словник української мови: в 11 томах. – Том 5, 1974. – С. 433. http://sum.in.ua/

Фостер Р. Оновлення виробництва: атакуючі виграють. – М.: Прогрес, 1987. – 272 c.

Харчук В.Ю. Теоретичні аспекти категорій «інновація» та «нововведення» // Прометей. – 2007 р. – No 2(23). – С. 130.

Цветков А.Н. Інновація як соціально-економічний феномен // Вісник ИНЖЭКОНА. – 2005. – Вип. 2(7) Серія «ЭКОНОМИКА». – С. 29.