ІНДИВІДУАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • О. А. Дячук Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140483

Ключові слова:

благополуччя, індивідуальне благополуччя, суб’єктивне благополуччя, соціаль- не самопочуття, показники індивідуального благополуччя, соціологічний аналіз, щастя, якість життя

Анотація

У статті з’ясовано особливості вивчення індивідуального благополуччя в рамках соціологічного підходу, виокремлено аспекти, емпіричне дослідження яких дозволить отримати максимально повну інформацію про феномен. Індивідуальне благополуччя розуміється як «стан рівноваги або балансу, який може залежати від життєвих подій або проблем». Запропоновано схему вивчення індивідуально- го благополуччя, яка складається з суб’єктивного, соціально-психологічного, соціального, культурно- освітнього, політичного, економічного та інвайронментального показників. Наведено приклади емпі- ричних досліджень різних аспектів благополуччя в Україні та на глобальному рівні.

Біографія автора

О. А. Дячук, Рівненський державний гуманітарний університет

методист кафедри політичних наук, Рівненського державного гуманітарного університету

Посилання

Башинський Т. В. Рівень життя населення: огляд методик оцінки / Т. В. Башинський // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2014. – Випуск 2 (43). – С. 232–234.

Варій М. Й. Загальна психологія: підр. [для студ. вищ. навч. закл.] / Й. М. Варій. – [3-тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 1007 с.

Вельцель Х. Человеческое развитие и «взрыв» демократии: вариации изменений режимов среди 60 обществ / Х. Вельцель, Р. Инглхарт ; пер. с англ.: И. Д. Колодий, О. Д. Куценко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: Науково-теоретичний часопис / Інститут соціології НАН України. – 2008. – No 1. – С. 85–118.

Кириленко О. М. Благополуччя людей як об’єкт соціологічних досліджень: феліцитарний підхід / О. М. Кириленко // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярос- лава Мудрого». Серія: Соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2016. – No 3 (30). – С. 18–33.

Курова А. В. Деякі аспекти суб’єктивного благополуччя особистості / А. В. Курова // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. – 2014. – Т. 19. – Вип. 1 (31). – С. 174–179.

Мерзлякова И. В. Теоретико-методологические основы социологического анализа социального благополучия населения региона : автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. социол. наук : 22.00.01 «Теория, методология и история социологии» / Мерзлякова Инна Владимировна. – Бар- наул, 2007. – 20 с.

Самопочуття мешканців України у травні 2016 року: економічні негаразди і щастя попри все [Електронний ресурс] // Київський міжнародний інститут соціології. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=636&page=1

Смелзер Н. Дж. Проблеми соціології. Ґеорґ-Зімелівські лекції, 1995 / Н. Дж. Смелзер ; пер. з англ. В. Дмитрук. – Львів: Кальварія, 2003. – 128 с.

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 2 (16) [Електронний ресурс] / гол. ред. В. М. Ворона, М. О. Шульга. – К.: Інститут соціології НАН України, 2015. – 780 с. – Дода- ток: таблиці моніторингового опитування «Українське суспільство – 2015». – Режим доступу: http://i-soc.com.ua/institute/el_library.php

Boniwell I. What is Eudaimonia? The Concept of Eudaimonic Well-Being and Happiness [Electronic source] / Ilona Boniwell // Positive Psychology: An Overview Of The Field. – 2008-11-07. – Available at: http://positivepsychology.org.uk/the-concept-of-eudaimonic-well-being/

Deeming Chr. Addressing the Social Determinants of Subjective Wellbeing: The Latest Challenge for Social Policy / Chr. Deeming // Journal of Social Policy. – Volume 42, Issue 3. – July 2013. – PP. 541–565.

Dodge R. The challenge of defining wellbeing [Electronic source] / R. Dodge, A. P. Daly, J. Huyton, L. D. Sanders // International Journal of Wellbeing. – 2012. – 2 (3). – P. 222–235. – Available at: http://www.internationaljournalofwellbeing.org/index.php/ijow/article/view/89

Gallagher M. W. The Hierarchical Structure of Well-Being [Electronic source] / Matthew W. Gallagher, Shane J. Lopez, Kristopher J. Preacher // Midlife in the United States. A National Longitudinal Study of Health & Well-Being. – 2009. – Available at: http://midus.wisc.edu/findings/pdfs/1266.pdf

Gender Gaps in Subjective Wellbeing. Research Report Prepared by Claudia Senik. – Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2015. – 134 р.

Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Public / Ronald Inglehar. – Princeton: Princeton University Press, 2015. – 496 p.

Sclar E. D. Community economic structure and individual well-being: a look behind the statistics [Electronic source] / E. D. Sclar // National Center for Biotechnology Information. – Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7429690

Shah H. Well-being and the environment achieving “One Planet Living” and maintaining quality of life [Electronic source] / Hetan Shah, Jules Peck // WWF for a living planet. – 2005. – Available at: http://dnwssx4l7gl7s.cloudfront.net/nefoundation/default/page/-/files/Well-being_and_the_Environment.pdf

Varelius J. Objective Explanations of Individual Well-being [Electronic source] / Jukka Varelius // Journal of Happiness Studies. – Volume 5, Issue 1. – March 2004. – pp. 73–91. – Available at: https://link.springer.com/article/10.1023/B:JOHS.0000021837.28613.0e

Veenhoven R. Sociological theories of subjective well-being [Electronic source] / R. Veenhoven // Erasmus University Rotterdam. – 2008. – Available at: https://personal.eur.nl/veenhoven/Pub2000s/2008c-full.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Соціологія