СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ

Автор(и)

  • Н. В. Дзюба Класичний приватний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140348

Ключові слова:

гендер, гендерний розрив, електоральна поведінка, гендерні електоральні стереотипи

Анотація

У статті проаналізована важлива, актуальна з наукового та практичного боків проблема, пов’я- зана зі специфікою гендера, з одного боку, та електоральної поведінки – з іншого, у умовах демокра- тичного українського суспільства. Розглядається існуюча поряд із соціологічною, соціально-психоло- гічною, раціонального вибору моделями електоральної поведінки, так звана соціально-демографічна, що віддзеркалює різницю – гендерний розрив – у виборчій поведінці жінок і чоловіків. Робиться ви- сновок відносно того, що одним із основних чинників , який породжує гендерний розрив в електораль- ній поведінці, виступає наявність специфічних гендерних електоральних стереотипів, що визначають реальну поведінку певної кількості виборців в ході виборів.

Біографія автора

Н. В. Дзюба, Класичний приватний університет

аспірант кафедри соціології та соціальної роботи
Класичного приватного університету

Посилання

Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье: Пер. с фр. – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.

Вишняк О.І. Електоральна соціологія: історія, теорія, методи / О.І. Вишняк. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2000. – 310 с.

Левада Ю. Феномен власти в общественном мнении: парадоксы и стереотипы восприятия / Юрий Левада // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 1998. – No 5. – С. 9–15.

Полторак В. Избирательные кампании: научный подход к организации [Текст] / В.А. Полторак, О.В. Петров. – К. : Знания Украины, 2004. – 120 с.

Шинкаренко О. Маркетингова модель електоральної поведінки: сутність та основні характери- стики / Олена Шинкаренко. // Український соціологічний журнал. – 2013. – No 1. – С. 87–91.

Lazarsfeld P.F., Berelson B., Gaudet H. The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign / Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel Gaudet. (Second edition.) New York: Columbia University Press, 1948. Pp. 178.

Giddens A. Sociology / Anthony Giddens. – Cambridge: Polity Press, 1989.

Полторак В.А. Соціокультурна складова моделей електоральної поведінки / Володимир Полторак // соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: класичний приватний університет, 2016. Вип. 72 – С. 55-61.

Гофман И. Порядок взаимодействия / Гофман Ирвинг. // Теоретическая социология: Антология / Пер. с англ. АД Ковалева. Сост. СП Баньковская. – 2003. – Т. 2. – С. 424.

Inglehart R., Norris P. The development theory of the gender gap: women and men’s voting behavior in global perspective //Revised version for the international politics science review special issue on women in politics. Institute for social research. University of Michigan. – May 15, – 1999. – С. 35.

Батлер Д. Психика власти: теории субъекции / Джудит Батлер. – СПб.: Алетейя, 2002. – 168 с.

Петров О.В. Социологические избирательные технологии / Олег Владимирович Петров. – Дне- пропетровск: Арт-Пресс, 1998. – 164 с.

Дані національного екзит-полу "Рада-2014" щодо результатів голосування вибор- ців України 26 жовтня 2014 року. Доступ до електронного ресурсу: http://dif.org.ua/article/ parlamentski-vibori-2014-pidsumki-natsionalnogo-ekzit-polu2014

Липпман Уолтер. Общественное мнение / Уолтер Липпман: Пер. с англ. – М.: Институт Фонда «общественное мнение», 2004. – С. 384.

Бернейс Эдвард Л. Кристаллизация общественного мнения /Эдвард Л.Бернейс: пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2016. – С. 272.

Carpini M., Keeter S. The gender gap in political knowledge / The puplic perspective. July/August 1992, P. 23

Ольшанский Д.В. Основы политической психологии // Екатеринбург: Деловая книга. – 2001. – С. 496.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Соціологія