DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140347

ВАЛИДИЗАЦИЯ ШКАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ

С. C. Дембицкий

Анотація


У статті описані результати факторної, критеріальної та конструктної валідизації шкали гро- мадянської активності, що є частиною соціологічного тесту «Типи політичної культури». Додатково перевірена відповідність цієї шкали вимогам соціологічного тестування – стислості, спрямованості на вивчення соціальних феноменів та наявності діагностичного потенціалу.


Ключові слова


соціологічний тест; шкалювання; валідність; громадянська активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Дембицкий С. Априорная и апостериорная кластеризация результатов социологического теста "Типы политической культуры": сравнительный анализ / С. Дембицкий // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2017. – No 1. – С. 128-144.

Дембицкий С. Социологические тесты: сущность и валидизация / С. Дембицкий // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2016. – No 3. – С. 140-155.

Звіт про науково-дослідну роботу «Політична культура українського суспільства: тенденції та закономірності розвитку». – К.: Інститут соціології НАН України, 2005. – 69 с.

Стегній О. Соціологічні підходи до вивчення типів політичної культури / О. Стегній // Український соціум. – 2015. – No 2. – С. 26-35.